WebTMS

Като спедитор в логистичната мрежа на концерна Volkswagen, Вие всеки ден давате ценен принос за поддържане на производството в заводите.

За оптималното планиране на производствените процеси заводите разчитат на многообразна информация за прозрачността на спедиторите и доставчиците.

Какво очаква от Вас концернът Volkswagen?
placeholder_transparent_1x1.png
placeholder_transparent_1x1.png

Какво очаква от Вас концернът Volkswagen?

За Вас като спедитор има редица изисквания, които са подробно регламентирани във Вашите споразумения с целевите заводи.

 • Потвърждение на получените известия за транспорт
 • Изпращане на съобщения за статуса на транспорта
  • Предоставяне на цифрова разписка за пратката на доставчика на транспорта
  • Предаване на регистрационния номер на товарния автомобил изпълнител
  • Предаване на резервирания идентификатор на времевия интервал (контрол на товарния автомобил)
  • Предаване на геопозициониране по време на транспорта
  • Предаване на цифрово удостоверение за доставка
Как можете да изпълните тези изисквания?

Как можете да изпълните тези изисквания?

Имате различни възможности за предаване на необходимата информация на Вашите заводи (EDI, WebTMS).
Можете или да свържете Вашите системи (TMS, ERP) директно към заводите от концерна чрез EDI и по този начин да обменяте основните стандартизирани съобщения от типа VDA4933, VDA4987 и VDA4945 със заводите, или можете да използвате безплатната и лесна алтернатива, предоставяна от концерна Volkswagen: WebTMS!

Защо WebTMS

 • WebTMS е уеббазирано приложение в платформата RIO и функционира независимо от Вашата TMS или ERP система
 • WebTMS автоматично разпознава кой от Вашите товарни автомобили коя връзка с концерна Volkswagen обслужва в момента
 • WebTMS напълно автоматично осигурява разпределението на цифровите разписки за пратката и предаването на геопозиционирането. Това Ви спестява усилията!
 • WebTMS е лесно и може да бъде отказано ежедневно. Няма други задължения.
Вече използвате Discovery?
03_webtms_system_EN.png
placeholder_transparent_1x1.png

Вече използвате Discovery?

Нашата цел е да осигурим по-добра прозрачност по цялата верига на доставките чрез информация за статуса и геопозициониране, от която всички заинтересовани страни се възползват!

Затова заводите ще се свържат с Вас, за да преминете от Discovery към WebTMS или директна EDI връзка.

Ако в момента използвате Discovery чрез oneKBP, можете да продължите да го правите засега.

Как WebTMS разпознава позицията на Вашия товарен автомобил?

Как WebTMS разпознава позицията на Вашия товарен автомобил?

За да можете да предадете необходимите данни за местоположението на концерна Volkswagen, трябва да регистрирате еднократно товарните си автомобили в RIO и да ги свържете с телематично устройство. Разбира се, използването на платформата RIO е безплатно!

Какви възможности има за интеграция на телематика

Имате няколко опции за интегриране на данните за местоположението на Вашите товарни автомобили в платформата RIO:

 • Вашите товарни автомобили вече са оборудвани с RIO Box или Вие ги преоборудвате – и по този начин можете да се възползвате от други телематични услуги на RIO.
 • Интегрирате товарните си автомобили от Dynafleet или Scania FleetManagement Services с нашия Mixed Fleet Bridge Konnektor.
 • Използвате телематика от fleet.tech by LOSTnFOUND и fleet.tech.connect.
 • Използвате безплатно нашето приложение RIO 4Drivers за смартфони с Android като „виртуална“ RIO Box.
 • Използваната от Вас телематика не е включена? Свържете се с нас.
 • Други услуги на RIO за телематика.
Регистрация за нашия WebTMS
placeholder_transparent_1x1.png
placeholder_transparent_1x1.png

Регистрация за нашия WebTMS

Регистрацията за WebTMS става в няколко стъпки:

 1. Вие се регистрирате безплатно на платформата RIO.
 2. В администрирането на автопарка въвеждате Вашите товарни автомобили и ги свързвате с Вашите телематични устройства.
 3. Безплатно резервирате WebTMS в RIO Marketplace.
 4. Информирате ни чрез формуляра за контакт за Вашия/те номер/а на доставчик и Вашия DUNS номер. След това ще настроим за Вас връзката в завода и ще се свържем с Вас, когато настройката на WebTMS е завършена успешно.
Какви са следващите стъпки?

Какви са следващите стъпки?

Имате още въпроси?

Имате още въпроси? Ще се радваме да се погрижим лично за Вашите въпроси – просто използвайте нашия формуляр за контакт.

Към формуляра за контакт

Регистриране за RIO

Регистриране за RIO – регистрирайте се за RIO днес безплатно, ако искате да използвате WebTMS – регистрацията отнема само няколко минути!

Към регистрацията