Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας με το Perform

Με το Perform λαμβάνετε μια λεπτομερή επισκόπηση των δεδομένων χρήσης του στόλου σας. Με αυτά μπορείτε να εξάγετε συμπεράσματα για το που απαιτείται ενίσχυση της χιλιομετρικής απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείτε την απόδοση του στόλου σας και μειώνετε με βιώσιμο τρόπο τις δαπάνες καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και τις συνολικές δαπάνες κυριότητας (TCO).

Το Perform διευκολύνει την εκτίμηση της απόδοσης των οδηγών σας - με αντικειμενικό και συγκρίσιμο τρόπο - και αξιολογεί την απόδοση του οχήματος βάσει των αναγνωσμένων δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική παρατήρηση. Τα δεδομένα δίνουν απαντήσεις όσον αφορά στη φθορά του οχήματος και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των οδηγών με στόχο την ενίσχυση του οικονομικού τρόπου οδήγησης. Πέραν αυτών, βάσει των πραγματικών δεδομένων πορείας μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί η κατάλληλη διαμόρφωση του οχήματος για την εκάστοτε χρήση.

Ολοκληρωμένη ανάλυση απόδοσης

Γίνεται συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς οδήγησης και των δεδομένων πορείας, ώστε να αποκτάτε αντικειμενική άποψη για το όχημα και τον οδηγό με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας κίνησης.

Βιώσιμη εξοικονόμηση κόστους

Τα περιεκτικά δεδομένα ανάλυσης επιτρέπουν τον αναγνωρισμένα αποδοτικότερο τρόπο οδήγησης και τη βέλτιστη χρήση του οχήματος, με αποτέλεσμα να μειώνονται τόσο οι δαπάνες καυσίμου όσο και οι συνολικές δαπάνες κυριότητας (TCO) του στόλου οχημάτων σας.

Διαθεσιμότητα δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο

Χάρη στην άμεση πρόσβαση στο CAN-Bus του οχήματος μπορείτε να καλείτε και να ενημερώνετε τα δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

perform_analysis_browser.png

Σχετιζόμενες πληροφορίες κατανάλωσης για την ανάλυση της οικονομικής εκμετάλλευσης

Το Perform συγκεντρώνει άμεσα όλες τις πληροφορίες για τις μεμονωμένες διαδρομές και χρήσεις χρησιμοποιώντας μια απευθείας σύνδεση προς το CAN-Bus του οχήματος.

Μπορούν να συγκεντρωθούν, μεταξύ άλλων, τα εξής δεδομένα
 • Κατανάλωση καυσίμου
 • Ταχύτητα κίνησης
 • Χρήση του ρυθμιστή ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR)
 • Χρόνος ακινησίας
 • Εκπομπές CO2
 • Χρήση των συστημάτων φρένου
 • Αλλαγές ταχυτήτων
 • Εύρη αριθμού στροφών

Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να αξιολογήσετε με ακρίβεια το στιλ οδήγησης και να προσδιορίσετε δυνατότητες ενίσχυσης της εξοικονόμησης. Μπορούν να προσδιοριστούν τα τμήματα της διαδρομής τα οποία διανύονται με ταχύτητα άνω των 85 km/h ή στα οποία χρησιμοποιείται το πεντάλ γκαζιού παρόλο που είναι ενεργός ο ρυθμιστής ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR). Ο αποδοτικότερος τρόπος οδήγησης σημαίνει εξοικονόμηση καυσίμου. Έτσι μειώνεται το συνολικό λειτουργικό κόστος (TCO) του στόλου οχημάτων και αυξάνονται τα κέρδη της επιχείρησης.

Επιπλέον, μπορεί να διαπιστωθεί εάν ένα όχημα είναι σωστά ρυθμισμένο σε σχέση με τον τομέα εφαρμογής ή εάν ο σχεδιασμός δρομολογίων σε συχνές διαδρομές μπορεί να βελτιωθεί βάσει των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Αντικειμενική αξιολόγηση για την περαιτέρω εξέλιξη των οδηγών

Το Perform εκτελεί μια συνολική βαθμολόγηση της απόδοσης των οχημάτων και των οδηγών σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της χρήσης. Η βαρύτητα της χρήσης υπολογίζεται βάσει διαφόρων παραμέτρων, ενώ ο οδηγός δεν μπορεί να την επηρεάσει.

perform_driving_browser.png

Η ανάλυση και αξιολόγηση του στιλ οδήγησης επιτρέπει μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και συγκρίσιμη επισκόπηση και επιπλέον παρέχει κίνητρα στους οδηγούς για να βελτιώσουν τον τρόπο που οδηγούν. Μπορούν να προσδιοριστούν οι δυνατότητες εξέλιξης ενός οδηγού. Σε περίπτωση εκπαίδευσης του οδηγού, τα δεδομένα εφαρμογής μπορούν να συλλεγούν, αφού όλα τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν ως PDF, XLS ή CSV.

 

Για οδηγούς MAN: Ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση στις αξιολογήσεις μέσω του MAN Driver App. Ο διαχειριστής στόλου πρέπει να προσκαλέσει τον οδηγό κι εκείνος πρέπει να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα RIO και να εγκαταστήσει τη σχετική εφαρμογή στο smartphone του. Το MAN Driver App είναι διαθέσιμο στο Google Play Store και στο Apple App Store.

perform_report_browser.png

Αυτόματες αναφορές για την απόδοση του οδηγού και του στόλου

Το Perform παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης κατάρτισης προκαθορισμένων αναφορών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από αυτές τις αναφορές μπορεί να ενημερωθεί κανείς σχετικά με τον τρόπο οδήγησης και την απόδοση του οδηγού σε σχέση με άλλους καθώς και σε σύγκριση με την τελευταία χρονική περίοδο. Λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας, όπως η κυκλοφορία και το προφίλ διαδρομής. Έτσι μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και να διαμορφωθεί πιο αποτελεσματικά ο τρόπος οδήγησης και η λειτουργία.

geo_data_flow_integration_browser.png

Perform API – Δεδομένα Perform στο βασικό σας σύστημα

Χρησιμοποιείτε συχνά διάφορα συστήματα, τα οποία μεταβιβάζουν και συγκεντρώνουν διάφορα δεδομένα. Αυτό δεν είναι μόνο χρονοβόρο, αλλά μπορεί και να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου. Το MAN DigitalServices σας παρέχει την ιδανική λύση, με το Perform API:

Θέλετε να ενσωματώσετε τα δεδομένα Perform στις διαδικασίες και τις επιφάνειες χρήστη σας; Θέλετε να ορίζετε οι ίδιοι τα KPI της αποδοτικότητάς σας και τις αξιολογήσεις σας; Με το Perform API μπορείτε να ενσωματώσετε τα δεδομένα που έχετε συλλέξει π.χ. σε ένα σύστημα τρίτου παρόχου.

Εκτός από εκτενή δεδομένα λειτουργίας όπως η κατανάλωση καυσίμου, η ταχύτητα, οι χρόνοι ακινησίας και οι εκπομπές CO2, με το Perform είναι επίσης διαθέσιμες αξιολογήσεις οδηγών και δεδομένα για τον βαθμό χρήσης (κίνηση, τύποι οδών, δεδομένα περιοχής, προφίλ ύψους). Με το Perform API, όλα τα απαραίτητα δεδομένα σάς παρουσιάζονται μόνο σε μία πλατφόρμα.

Η δυνατότητα περιλαμβάνεται στην τιμή μιας αγοράς Perform.

Πώς λειτουργεί;

Η σύνδεση των δεδομένων Perform στο σύστημα της προτίμησής σας λειτουργεί όπως μια τυποποιημένη διεπαφή (API).

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για τη χρήση και την ενσωμάτωση αυτής τις διεπαφής:

 1. Ζητήστε τα στοιχεία σύνδεσης απευθείας μέσω αυτού του εντύπου.
 2. Μπορείτε να ζητήσετε τις συνδέσεις σε ήδη συνδεδεμένα συστήματα συνεργάτη στο Marketplace.
 3. Εάν σας λείπει κάποια σύνδεση συνεργάτη, επικοινωνήστε με τη Διαχείριση συνεργατών μας.

Η περιγραφή της διεπαφής Perform σε μορφή OpenAPI είναι διαθέσιμη εδώ.

geo_data_flow_how_to_laptop_right.png

Προϋποθέσεις

image-telematik-box.png

Κουτί τηλεματικής

Στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και ενεργοποιημένη μια μονάδα τηλεματικής.

image-devices.png

Σύγχρονη τερματική συσκευή

Με σύνδεση στο Διαδίκτυο και νέο λειτουργικό σύστημα.

image-browser-cloud-solution.png

Πρόγραμμα Περιήγησης στο Διαδίκτυο

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Το πεδίο εφαρμογής των στοιχείων που παρουσιάζονται διαφέρει για τα οχήματα MAN και τα οχήματα άλλων εμπορικών σημάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή της υπηρεσίας.

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες MAN DigitalServices: Τώρα για όλο τον στόλο* σας δωρεάν 3 μήνες!**

Δοκιμάστε δωρεάν τις ψηφιακές υπηρεσίες μας για τρεις μήνες – για όλα τα οχήματα του στόλου σας*. Το δωρεάν χρονικό διάστημα δοκιμής ισχύει για όλους τους πελάτες MAN που δεν έχουν αγοράσει ακόμα κάποια χρεώσιμη υπηρεσία. Λήγει αυτόματα.

* εφόσον οι υπηρεσίες είναι τεχνικώς διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο του οχήματος

** Η προωθητική ενέργεια δοκιμής ισχύει για όλους τους νέους και υφιστάμενους πελάτες των υπηρεσιών MAN DigitalServices, οι οποίοι έως τώρα δεν έχουν αγοράσει καμία χρεώσιμη υπηρεσία από αυτές που προσφέρει η MAN μέσω της πλατφόρμας RIO.

Ψηφιακή επιπρόσθετη αξία για τον στόλο σας. Με δυνατότητα αγοράς και για σταθερή διάρκεια.

Καθημερινό όφελος από τη θετική επίδραση στην εξοικονόμηση και την απόδοση χάρη στην πληθώρα των ψηφιακών υπηρεσιών μας. Έχετε άμεσα πολλές επιλογές αγοράς: Πολλές από τις ψηφιακές υπηρεσίες μας μπορείτε να τις ενεργοποιείτε και με σταθερές διάρκειες 12 ή 36 μηνών και όχι μόνο ημερησίως όπως τώρα. Χάρη στα χρονοσυμβόλαιά μας επωφελείστε διπλά: Κερδίζετε συμφέρουσες τιμές και εξοικονομείτε χρόνο από τη διαχείριση του στόλου σας!*

* Περισσότερες υποδείξεις για την αγορά.

Εφαρμογή MAN Driver

Σκάσιμο; Πάντα είναι θέμα. Όταν χρειάζεται γρήγορη υποστήριξη, τότε υπάρχει το MAN DriverApp. Π.χ. σε περίπτωση κλήσης για σκασμένο λάστιχο. Ή, για δήλωση μιας ζημιάς. Θέτει σε επικοινωνία τον οδηγό, τον διαχειριστή του στόλου και το συνεργείο και δείχνει τον δρόμο προς την κοντινότερη αντιπροσωπεία MAN. Το MAN DriverApp υποστηρίζει τον οδηγό MAN αλλά όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Προσφέρει πολλές περαιτέρω λειτουργίες που είναι κατάλληλες για το όχημα και την εκάστοτε χρήση και οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του οδηγού.

Προς την εφαρμογή MAN Driver App
MAN Connected CoDriver

Ζωντανή καθοδήγηση οδηγών απευθείας στην καμπίνα: Ένας MAN-Coach δίνει στον οδηγό εξατομικευμένες συμβουλές για έναν αποδοτικό και προνοητικό τρόπο οδήγησης μέσω τηλεφώνου στο κόκπιτ του φορτηγού.

Μετάβαση σε MAN Connected CoDriver

Κουτιά τηλεματικής

Εύκολη ψηφιοποίηση του στόλου οχημάτων: Τα κουτιά τηλεματικής καθιστούν εφικτή την αποδοτική διαχείριση του στόλου και την αποδοτική χρήση των οχημάτων του συνολικού στόλου οχημάτων.

Μάθετε περισσότερα