Optimerad batterianvändning med MAN eManager M

Vid sidan av de möjligheter som laddningshantering med MAN eManager S erbjuder kan man med MAN eManager M även ta fram utförliga analyser av laddnings- och urladdningsförloppen avseende batteriet och energiförbrukningen för MAN Lion’s City E. Applikationen ger användaren omfattande uppgifter om batteriet och om motorns, luftkonditioneringens och extraförbrukares förbrukning, så att användningen av elbussarna kan optimeras.

Förutom historiska analyser och data erbjuder MAN eManager M även fler funktioner för laddningshantering jämfört med MAN eManager S: Batteriets laddningsstatus och kvarvarande kapacitet i kWh visas i för elbussarna i alla laddningsnivåer. Dessutom kan man se vilka fordon som är i drift, kör eller står stilla. På så sätt har användaren alltid översikt över hela vagnparken!

Effektiv laddningshantering

Styr uppladdning och föruppvärmning av MAN Lion’s City E enkelt – du har alltid koll på batteriernas laddningsnivå och kvarvarande kapacitet även om fordonen är ute och kör.

Maximalt transparent batterianvändning

Omfattande analysdata hjälper dig att optimera den dagliga driften av och effektiviteten för dina elbussar.

Spårning av hela elbussflottan

Vid laddning eller användning: Med MAN eManager M har du alltid koll på elfordonens laddningsstatus och vilka av fordonen som befinner sig i körläge.

man_emanager_battery_history_browser.png

Omfattande förbrukningsuppgifter

MAN eManager M erbjuder utökad information för detaljerad analys av batteri- och förbrukningsuppgifterna för din MAN Lion’s City E: I förbrukningshistoriken har användaren möjlighet att ta del av förhållandena för energiförbrukningen indelade i motor, fordonets luftkonditionering och extraförbrukare.

Tack vare den sparade utetemperaturen är det enkelt att tolka förbrukningsvärdena för luftkonditioneringen och reducera dem genom att använda luftkonditioneringen på ett visst sätt under den framtida fordonsanvändningen. Dessutom anges rekuperationseffekten för MAN Lion’s City E. På så sätt kan man ta reda på hur fordonet kan köras effektivare.

Enkel batterihantering

Vagnparksägaren ser direkt i vilket skick batteriet befinner sig och kan visa laddnings- och urladdningsprocesser detaljerat för en viss tidsperiod. Batterihistoriken innehåller bl.a. information om laddnings- och urladdningsström, batterispänning och laddningsfel. På så sätt har användaren alltid en klar bild över hur batteriet beter sig.

Vid avvikelser i batteritemperatur eller batterispänning under laddnings- eller urladdningsprocessen visas detta för användaren via MAN eManager M. Det gör att man enkelt kan ta reda på batteriets tillstånd och underlätta underhållshanteringen.

man_emanager_analysis_browser.png

Jämförelse mellan MAN eManager S och M

 MAN eManager SMAN eManager M
Batteriladdningsnivå i %
Beräknad kvarvarande räckvidd i km
Laddningsstatus HV-batteri per fordon
t.ex. frånkopplat, anslutet, laddar
Indikering av kvarvarande laddningstid
Indikering av körstatus efter slutförd laddning
Indikering av sparad och av fordonet godkänd laddningskonfiguration
Inställning av laddningskonfiguration för varje fordons HV-batteri
direktladdning eller timer-laddning
Inställning av luftkonditioneringsläge
föruppvärmning av passagerarutrymme
Visning av utvärderingsdiagram för ett eller flera fordon
förbrukning, rekuperation, körd sträcka i km
Batterihistorik för laddnings- och urladdningsförlopp
t.ex. tidslängd för laddning/urladdning, laddad/urladdad energimängd i kWh
Förbrukningshistorik för laddnings- och urladdningsförlopp
t.ex. använd energi (förbrukning) för motor, extraförbrukare och luftkonditionering i kWh
Utökad batteriinformation
t.ex. batterikapacitet i kWh

Förutsättningar

image-rio-box.png

RIO Box

Du behöver en RIO Box som är monterad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver

Essentials

En översikt över de viktigaste uppgifterna för dina fordon! Med den kostnadsfria bastjänsten Essentials har du alltid koll på var fordonsparken befinner sig för ögonblicket och får utförliga uppgifter om fordonsprestanda, kör- och stopptider samt den genomsnittliga bränsleförbrukningen.

Mer om Essentials

RIO Box

Telematik-hårdvaran för administration av fordonsparken.
När du tänker på digitalisering av fordonsparken är RIO-boxen själva nyckeln!

Mer om RIO Box