Laddningshantering med MAN eManager S

Med MAN eManager S vid din sida kan du planera användningen av din MAN Lion’s City E så effektivt som möjligt. Med hjälp av applikationen kan du ladda upp batterierna och enkelt styra luftkonditioneringen i hela elbussflottan.

I timerläget bestämmer du när ditt fordon ska vara helt uppladdat – resten tar MAN eManager S hand om.

Med applikationen har du alltid realtidsöverblick över hur långt laddningsprocessen har kommit, vilken räckvidd som skulle vara möjligt med batteristatusen och vid vilken tidpunkt full laddning uppnås. Dessutom kan du ställa in en automatisk luftkonditionering av fordonsinteriören. Härigenom anpassas innertemperaturen optimalt till utetemperaturen för att minimera energiförbrukningen i början av körningen.

Hög fordonstillgänglighet

Din elbussflotta är redo för användning vid önskad tidpunkt tack vare intelligent planering och digital styrning av laddningsprocessen.

Ökad räckvidd genom förtemperering

Genom termisk förkonditionering av fordonet optimeras räckvidden eftersom mindre energi krävs för att värma eller kyla elbussen, i synnerhet i början av resan.

Ortsoberoende manövrering

Med hjälp av enkel fjärrkontrollstyrning via applikationen på RIO-plattformen kan du bekvämt styra enskilda fordon och bekvämt överblicka alla elbussar när du är på språng eller från din arbetsplats.

man_emanager_charging_browser.png

Effektiv laddningskonfiguration

Med MAN eManager S styr du enkelt och bekvämt laddningshanteringen för dina elbussar via RIO-plattformen. Välj mellan laddningsmöjligheterna direktladdning och timer-laddning.

Vid direktladdning laddas MAN Lion’s City E upp så snart den är ansluten till laddstolpen. Via RIO-plattformen ser du hela tiden batteristatusen, den resulterande räckvidden och den kvarvarande tiden tills batteriet är helt uppladdat. På så sätt har du alltid koll på när fordonet är redo att användas igen.

Vid timer-laddning kan man ställa in flera timers – beroende på fordon och avgångstid. Om elfordonet är anslutet till en laddstolpe startas laddningen automatiskt vid en optimal tidpunkt så att fordonet är klart för avfärd vid den planerade avgångstiden. På så sätt kan användningen av fordonet planeras så effektivt som möjligt.

Om ett fel uppstår vid laddningen informerar applikationen dig om detta via RIO-plattformen, så att du kan vidta åtgärder för att driften ska fungera problemfritt.

Föruppvärmning för längre räckvidd

Tack vare den digitala tjänsten kan passagerarutrymmet i elbussarna värmas upp i förväg under natten via ett enkelt musklick. Det innebär att interiören i MAN Lion’s City E kan värmas upp eller kylas ned utifrån utetemperaturen på morgonen innan bussen lämnar depån vid den planerade avgångstiden. Eftersom temperaturregleringen kan göras redan under laddningen får MAN elbussen en optimerad räckvidd och kräver mindre energi för uppvärmning eller kylning under körning. Temperaturregleringen kan ställas in både vid direkt- och timer-laddning.

man_emanager_climate_control_browser.png

Jämförelse mellan MAN eManager S och M

MAN eManager SMAN eManager M
Batteriladdningsnivå i %
Beräknad kvarvarande räckvidd i km
Laddningsstatus HV-batteri per fordon
t.ex. frånkopplat, anslutet, laddar
Indikering av kvarvarande laddningstid
Indikering av körstatus efter slutförd laddning
Indikering av sparad och av fordonet godkänd laddningskonfiguration
Inställning av laddningskonfiguration för varje fordons HV-batteri
direktladdning eller timer-laddning
Inställning av luftkonditioneringsläge
föruppvärmning av passagerarutrymme
Batteriåldrande
t.ex. aktuell SOH (State of Health)
Visning av utvärderingsdiagram för ett eller flera fordon
förbrukning, rekuperation, körd sträcka i km
Batterihistorik för laddnings- och urladdningsförlopp
t.ex. tidslängd för laddning/urladdning, laddad/urladdad energimängd i kWh
Förbrukningshistorik för laddnings- och urladdningsförlopp
t.ex. använd energi (förbrukning) för motor, extraförbrukare och luftkonditionering i kWh
Utökad batteriinformation
t.ex. batterikapacitet i kWh

Förutsättningar

image-telematik-box.png

Telematiklåda

Inbyggd telematikmodul installerad och aktiverad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Testa MAN DigitalServices: nu i 3 månader gratis för hela din vagnpark *!**

Testa våra digitala tjänster gratis i tre månader - för varje fordon i din vagnpark *. Den kostnadsfria testperioden är tillgänglig för alla MAN-kunder som ännu inte har bokat någon av våra betaltjänster. Det slutar automatiskt.

* så långt tjänsterna är tekniskt tillgängliga beroende på fordonstyp

** Testkampanjen gäller alla nya och befintliga kunder hos MAN DigitalServices som ännu/för närvarande inte bokat någon av de avgiftsbelagda tjänster som MAN erbjuder via RIO-plattformen.

Digitalt mervärde för din flotta. Nu kan du också boka med en fast tidsperiod.

Du drar nytta varje dag av effektiviteten och prestandan hos våra olika digitala tjänster. Från och med nu har du fler valmöjligheter när du bokar: Du kan inte bara aktivera många av våra digitala tjänster dagligen som tidigare utan även med fasta löptider på 12 och 36 månader. Med våra tidsbegränsade avtal får du dubbla fördelar: från attraktiva prisfördelar och från mindre ansträngning i administrationen av din vagnpark!*

* mer information vid bokning.

MAN Driver-app

Motorhaveri? Alltid olägligt. MAN Driver-appen hjälper dig i situationer när du snabbt behöver stöd. Till exempel vid nödsamtal. Eller i samband med skadeanmälan. Den länkar samman förare, fordonsansvarig och verkstad, och den visar vägen till närmaste MAN-servicecenter. Men det är inte bara i nödfall som vår MAN Driver-app hjälper MAN-förare. Den erbjuder ytterligare omfattande funktioner som är anpassade efter fordonet och det aktuella uppdraget och som märkbart underlättar förarens vardag.

Till MAN Driver-appen

Telematikboxar

Enkel digitalisering av din vagnpark: Telematikboxarna möjliggör en effektiv vagnparkshantering och en effektiv fordonsanvändning för hela din vagnpark.

Läs mer