Оптимизирано използване на батерията с MAN eManager M

В допълнение към възможностите за управление на зареждането на MAN eManager S, за MAN Lion’s City E MAN eManager M предлага възможността да анализирате детайлно процесите на зареждане и разреждане спрямо батерията и консумацията на енергия. За тази цел приложението предоставя на потребителя всеобхватни данни за батерията и потреблението на задвижването, климатизацията и допълнителните консуматори - така може да се оптимизира използването на електрическите автобуси.

В допълнение към анализа на историята и данните, MAN eManager M има и допълнителни функции за управлението на зареждането в сравнение с MAN eManager S: Състоянието на зареждане на батерията и оставащият капацитет на батерията в kWh се показват за електрическите автобуси във всички състояния на зареждане. Освен това може да се види кои превозни средства са по маршрута, придвижват се или са неподвижни. Така че потребителят има по всяко време поглед на целия си автопарк!

Ефективно управление на зареждането

Лесно управление на зареждането и предварително регулиране на температурата на MAN Lion’s City E - можете да следите състоянието на зареждане и остатъчния капацитет на батериите по всяко време, дори когато превозните средства са в движение.

Максимална прозрачност при използването на батерията

Изчерпателните аналитични данни Ви помагат да оптимизирате ежедневната експлоатация и ефективността на Вашите електрически автобуси.

Проследяване на целия автопарк електрически автобуси

Независимо дали е в състояние на зареждане или в употреба: С MAN eManager M винаги знаете за състоянието на заряд на вашите електрически превозни средства и кои от тези превозни средства са в режим на шофиране.

man_emanager_battery_history_browser.png

Изчерпателни данни за потреблението

MAN eManager M предлага разширена информация за подробен анализ на данните за батерията и потреблението на Вашия MAN Lion’s City E: В историята на разхода ползвателят може да види разхода на енергия, разпределен в съотношение между задвижването, климатизацията на превозното средство и допълнителните консуматори.

Благодарение на запаметената външна температура разходните стойности за климатизация могат лесно да се интерпретират и да се намалят за бъдещи използвания на превозното средство с целенасочено ползване на климатизацията. Допълнително е посочена и рекупериращата мощност на MAN Lion’s City E. По този начин може да се идентифицира потенциал за подобряване на поведението при шофиране.

Улеснен анализ на батерията

Мениджърът на автопарка вижда с един поглед в какво състоянието е батерията и може да прегледа подробно процесите на зареждане и разреждане за определен период от време. Историята на батерията съдържа, наред с други неща, информация за токовете на зареждане и разреждане, напрежението на батерията и грешките при зареждането. По този начин потребителят винаги има пълна прозрачност относно поведението на батерията.

Ако има отклонения по отношение на температурата и напрежението на батерията по време на процеса на зареждане или разреждане, това може да се види от потребителя чрез MAN eManager M. По този начин безпроблемно могат да се правят изводи за състоянието на батерията и може да се подкрепя управлението на поддръжката.

man_emanager_analysis_browser.png

Сравнение на MAN eManager S и M

 MAN eManager SMAN eManager M
Степен на зареждане на акумулатора в %
Очакван оставащ обсег на действие в km
Състояние на зареждане на високоволтовата батерия за превозно средство
например откачена, свързана, заредена
Показване на оставащото време за зареждане
Показване на готовността за управление след приключване на зареждането
Показване на запазената и приета от превозното средство конфигурация за зареждане
Настройка на конфигурацията за зареждане на високоволтовата батерия за всяко превозно средство
Незабавно зареждане или зареждане с таймер
Настройка на режима на климатизация
Предварително регулиране на температурата в купето
Показване на диаграми за оценка за едно или повече превозни средства
Стойности на потребление, стойности на рекуперация, изминато разстояние в km
История на батерията за процесите на зареждане и разреждане
например продължителност на процеса на зареждане/разреждане, прието/разредено количество енергия в kWh
История на потреблението за процесите на зареждане и разреждане
Например използвана енергия (потребление) за задвижване, допълнителни консуматори и климатизация в kWh
Разширена информация за батерията
например капацитет на батерията в kWh

Изисквания

image-rio-box.png

RIO Box

Нуждаете се от монтирано в превозното средство устройство RIO Box.

image-devices.png

Съвременно крайно устройство

С интернет връзка и нова операционна система.

image-browser-cloud-solution.png

Интернет браузър

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Приложение MAN Driver

Приложението MAN Driver се грижи за свързването в мрежа на водачите, диспечера на автомобилния парк и сервиза. С приложението водачите на Вашите товарни автомобили разполагат винаги с: пътна помощ, помощ при контрола на потеглянето, управление на времената за шофиране, навигатор и т.н.

Към приложението MAN Driver

Essentials

Най-важната информация за превозните средства на едно място! С тази безплатна базова услуга Essentials знаете точното текущо местоположение на Вашия автомобилен парк и получавате подробна информация относно производителността на превозното средство, времената на шофиране и престой, както и средния разход на гориво.

Повече за Essentials

RIO Box

Телематичният хардуер за управление на Вашия автомобилен парк.
Ако мислите за дигитализацията на Вашия автомобилен парк, RIO Box е решението за това!

Повече за RIO Box