Хъб за доставчици

Надеждното транспортиране на стоки и продукти е съществена част от логистиката. Нашият Хъб за превозвачи Ви дава възможност да си осигурите прозрачност на целия транспортен процес в сътрудничество с Вашите спедитори – от предаването на поръчките за транспорт до потвърждаването на поръчките, множеството транспортни статуси и пристигането в завода.

desktop_right_carrier_hub.png

Поръчки за транспорт – дигитално и прозрачно

Предавайте поръчките за транспорт на спедиторите си в дигитален вид с помощта на Хъба за доставчици на RIO. Те ще бъдат информирани директно по електронна поща за новите поръчки за транспорт – прозрачно и бързо.

Поддържани транспортни концепции
  • Пълни и празни курсове
  • Директни товари / директни превози / пълно натоварване на камион (FTL)
  • Регионална спедиция на товари / натоварване на камион по-малко от пълния капацитет (LTL)
  • Процеси на консолидиране / крос докинг, рутинни полети, курсове за доставка на стоките (консолидиране на стоките и диспечерно движение)
  • Аварийни процеси / специални курсове
Поддържани интерфейси
  • RIO WebSCM
  • REST API за спедитори
  • Интерфейс UN/EDIFACT (EDI) – тип DESADV, VDA4933 (T1-T4)

Вашата верига за доставки винаги под контрол!

Ефективното управление на веригата на доставки изисква детайлен контрол на всички етапи от веригата на доставки.

browser_feature_a_carrier_hub.png

Потвърждения на поръчките
Получавайте редовно потвърждения на поръчките от Вашите спедитори и си осигурете по-голяма сигурност при планирането от самото начало.

Информация за взимане на стоката
Получаване на информация за времевия прозорец за взимане на стоката и планираното транспортно средство (регистрационен номер на камиона) с цел гладко протичане на процеса на взимане на стоката и навременно пристигане на транспортираните стоки.

Информация за управление на доставките
Получавайте информация за резервирания времеви интервали за тяхното решение за управление на доставките като част от потвържденията на поръчките.

Информация за разделяне на товара
Получавайте навреме информация за евентуално разделяне на товара, ако Вашият спедитор възнамерява да извърши превоза с няколко транспортни средства.

Преглед на Вашите предимства

RIO е тук за всички

RIO предлага решения не само за превозвачи. За да сме в синхрон с нашия цялостен подход и да осигурим гладки процеси между всички звена във веригата за доставки, предлагаме и решение за превозвачи – Хъб за превозвачи, а за изходящите процеси – Дневник за изходящи поръчки – по същия начин, както Хъб за доставчици.

RIO е за ВАС!

Успяхме да събудим интереса Ви и желаете да получите допълнителна, необвързваща информация? Свържете се с нас още днес.

Свържете се сега