OCHRANA ÚDAJŮ.

Upozornění na ochranu údajů

Ochrana Vašich osobních práv při zpracování osobních údajů je pro společnost TB Digital Services GmbH (TBDS) důležitým tématem. Osobní údaje, které zadá návštěvník našich internetových stránek, zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními země, v níž sídlí oddělení zpracovávající údaje.

1. Shromažďování anonymních údajů o používání

Při návštěvě našich stránek ukládají naše internetové servery standardně IP adresu a doménu, z níž se připojujete, datum a čas návštěvy, internetovou stránku, již u nás navštívíte a technické informace vztahující se k návštěvě (metodu http , verzi http, stavový kód http, délku přenášených dat, používaný prohlížeč).

Pokud se na našich internetových stránkách přihlásíte jako uživatel, ukládá se také identifikační číslo uživatele nutné pro přihlášení.

Při návštěvě našich internetových aplikací mohou být navíc uloženy i informace nutné pro efektivní využívání těchto aplikací.

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány jen tehdy, pokud nám je sami poskytnete, např. v rámci registrace, průzkumu, soutěže o ceny nebo plnění smlouvy.

3. Účel použití a předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou používány jen za tím účelem, za nímž nám byly poskytnuty. Žádné osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá jen v rámci závazné národní legislativy. Naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a ochranou poskytnutých osobních údajů.

4. Právo na odvolání

Pokud jste v některé z našich aplikací poskytli souhlas s používáním Vašich údajů pro získání informací o společnosti nebo o produktu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

5. Právo na informace, právo na opravu

Na vyžádání Vám TBDS písemně sdělí, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Jsou-li i přes naši veškerou snahu o správnost a aktuálnost uloženy nesprávné údaje, provedeme na základě písemného upozornění jejich opravu.

6. Bezpečnost

Vaše údaje chrání společnost TBDS pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zabraňují náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření, jako např. šifrování dat, jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

7. Odkazy na internetové stránky jiných dodavatelů

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky jiných dodavatelů. Společnost TBDS se v okamžiku umístění odkazu přesvědčila, že přímo odkazované stránky nemají ilegální obsah. Společnost TBDS však nemá žádný vliv na obsah odkazovaných stránek, ani možnost tyto stránky nepřetržitě kontrolovat. Proto společnost TBDS nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah připojených stránek, které mohly být po umístění odkazu změněny. Tato politika ochrany údajů neplatí pro internetové stránky jiných dodavatelů umístěné v odkazech.

8. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, jež jsou prostřednictvím prohlížeče ukládány ve Vašem počítači. Cookies nezpůsobují ve Vašem počítači žádné škody ani neobsahují viry. Většina prohlížečů je nastavených tak, že s tvorbou cookies automaticky souhlasíte. Máte však možnost tuto funkci ve svém prohlížeči deaktivovat. Společnost TBDS používá cookies za účelem zlepšení, zefektivnění a zabezpečení své nabídky. Naše Cookies nezahrnují žádné osobní informace. Námi používané cookies jsou takzvané „session-cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Samozřejmě si naše internetové stránky můžete prohlížet i bez cookies. To však může vést k funkčnímu omezení naší nabídky.

9. Výhrada

Aby společnost TBDS udržela krok s neustálým vývojem internetu, může kdykoliv změnit politiku ochrany údajů v souladu s předpisy o ochraně údajů.

10. Google analytics a Google

Naše internetové stránky využívají funkci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics také využívají cookies. Jedná se přitom o cookies samotné společnosti Google (Google Analytics cookies) a o takzvané cookies třetích stran (DoubleClick cookies). Informace o Vašem využívání této internetové stránky získané pomocí těchto cookies (včetně Vaší IP adresy) jsou předávány serveru Google, Inc. v USA, kde jsou ukládány. Google tyto informace používá, aby nám mohl poskytovat vyhodnocení používání těchto internetových stránek, sestavovat zprávy o aktivitách probíhajících na stránkách a aby nám mohl poskytovat další služby spojené s užíváním internetových stránek nebo s využíváním internetu, zvláště funkce zobrazování reklamy a remarketing, přehledy zobrazení v reklamní síti Google, manažera proklikávacích kampaní nebo demografické přehledy a zájmové skupiny z Google Analytics. Google může tyto informace předávat třetím osobám, je-li to právně vyžadováno nebo pokud třetí osoba provádí zpracování těchto informací na základě vzájemného smluvního vztahu. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s ostatními shromážděnými údaji.

Používáním těchto internetových stránek vyslovujete souhlas se zpracováním údajů shromážděných prostřednictvím společnosti Google shora uvedeným způsobem a za shora uvedeným účelem. Rádi bychom Vás upozornili, že naše internetové stránky za účelem zlepšení ochrany údajů používají Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()". IP adresy jsou tedy ukládány a zpracovávány jen ve zkrácené formě. Tím se při analýze využívání našich internetových stránek vylučuje jakákoli přímá osobní identifikace. Nastavení Google Analytics cookies můžete zakázat prostřednictvím rozšířených možností Vašeho prohlížeče. Tím můžete využít svého práva odmítnout ukládání, zpracování a využívání Vašich údajů prostřednictvím Google Analytics s účinností do budoucna. Za tímto účelem si můžete nainstalovat doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Tím zabráníte ukládání informací o Vašich návštěvách internetových stránek prostřednictvím Google Analytics.

Další informace a pokyny ke stažení a k instalaci tohoto doplňku pro deaktivaci naleznete na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Možnost zakázání cookies OptOut můžete použít i pro svá mobilní zařízení. Kliknete-li na tento odkaz, bude provedeno nastavení cookies a vy již nebudete sledováni prostřednictvím Google Analytics. Pro zákaz sledování prostřednictvím Google Analytics klikněte sem.

Službu Google Analytics pro zobrazování reklam můžete deaktivovat nebo můžete zobrazování reklam přizpůsobit prostřednictvím následujícího nastavení: https://www.google.de/settings/ads

11. Používání databáze GeoLite2 pro geolokaci

Tyto stránky využívají databázi GeoLite2, jež je poskytována společností MaxMind Inc. a hostována společností TBDS. V databázi GeoLite2 je k používaným IP adresám přiřazováno přibližné umístění/geolokace založené na zemi původu IP adresy. Abychom pro zpříjemnění návštěvy našich internetových stránek zpřesnili Vaše výsledky vyhledávání a poskytli Vám konkrétnější informace a abychom mohli přizpůsobit konfiguraci internetových stránek Vašemu profilu (např. jazyková nastavení), je databázi GeoLite2 hostované společností TBDS prostřednictvím IP adresy předávána informace o Vaší zemi původu. Přitom však nejsou předávány žádné osobní údaje třetím osobám.

12. Informace o cílené online reklamě

Online reklama založená na používání, zvaná také cílená, umožňuje reklamním firmám přiřadit uživatele do cílového segmentu pro cílenou reklamu. Díky těmto informacím je možné zobrazit uživateli reklamu odpovídající jeho potřebám.

Za tímto účelem jsou na našich internetových stránkách pomocí platformy QUISMA Media Platform (QMP), poskytované společností QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Mnichov, v anonymní formě shromažďovány a ukládány údaje.

Během Vaší návštěvy našich internetových stránek se ve Vašem počítači uloží cookie. Shromažďují se zde informace o Vašich aktivitách na navštívených internetových stránkách (např. brouzdání, navštívené stránky internetových nabídek, kliknutí na reklamní bannery apod.). Z těchto dat se pod pseudonymem vytváří uživatelský profil, z něhož nelze odvodit žádné závěry vztahující se k Vaší osobě a který tudíž neumožňuje žádnou osobní identifikaci. Během Vašich návštěv jiných internetových stránek, jejichž provozovatelé spolupracují se společností QUISMA GmbH nebo s jejími partnery, tak může být dosaženo Vašeho cíleného oslovení s odpovídajícím obsahem.

Shora popsaný postup představuje takzvané opakované cílení, při němž cookie umožňuje pomocí odpovídajících informací anonymní rozeznání Vašeho prohlížeče a tím odpovídající zacílení na externích internetových stránkách.

Další informace o zde uvedených technologiích a o ochraně údajů naleznete v následujícím odkazu: https://privacy.quisma.com/cz/

Námi pověřená společnost QUISMA GmbH je členem sdružení IAB Europe a zavázala se k dodržování jeho standardů. Na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ naleznete další informace o tomto závazku.

Pomocí tohoto odkazu můžete kdykoliv s účinností do budoucna zakázat shromažďování a ukládání údajů: https://privacy.quisma.com/cz/

13. Dotazy k ochraně údajů?

Pošlete nám jednoduše e-mail na adresu datenschutz@rio.cloud