Optimeeritud akukasutus – MAN eManager M

Lisaks võimalusele hallata laadimist MAN eManager S-i abil võimaldab MAN eManager M üksikasjalikult analüüsida aku laadimist ja tühjenemist MAN Lion’s City E aku- ja energiakulu seisukohast. Selleks pakub rakendus kasutajale mitmesuguseid andmeid aku, ajamisüsteemi, kliimasüsteemi ning lisatarbijate kohta – nii saab elektribusside kasutamist optimeerida.

Peale ajalooandmete analüüside ja kogumite on MAN eManager M-is olemas ka teisi funktsioone, mida MAN eManager S-is pole: aku laetuse olek ja aku jääkmahtuvus kWh kuvatakse elektribusside puhul kõikides laetusseisundites. Lisaks on võimalik ära tunda, millised sõidukid asuvad teel, on sõidus või seisavad. Nii saab kasutaja alati täieliku ülevaate oma sõidukipargist!

Tõhus laadimise haldus

Lihtne MAN Lion’s City E laadimise ja temperatuuri eelreguleerimise juhtimine – teil on alati ülevaade akude laetuse olekust ja jääkmahtuvusest, seda ka siis, kui sõidukid on teel.

Maksimaalselt ülevaatlik akukasutus

Põhjalikud analüüsiandmed aitavad teil igapäevase töö käigus oma elektribusside käitust ja tõhusust optimeerida.

Kogu elektribusside sõidukipargi jälgimine

Olgu laadimise või sõitmise ajal: MAN eManager M-i abil teate alati, mis on teie elektrisõidukite laetuse tase ja millised sõidukid on sõidurežiimis.

man_emanager_battery_history_browser.png

Põhjalikud tarbimisandmed

MAN eManager M pakub lisateavet teie MAN Lion’s City E aku- ja tarbimisandmete põhjaliku analüüsi jaoks: energiakulu ajaloos saab kasutaja vaadata energiakulu seoses ajami, sõiduki kliimaseadme ja lisatarbijatega.

Salvestatud välistemperatuur võimaldab kliimaseadme energiakulu hõlpsalt tõlgendada ja seda sõiduki edaspidisel kasutamisel sihipäraselt vähendada. Lisaks kuvatakse MAN Lion’s City E rekuperatsioonitulemus. Nii saab tuvastada sõidukäitumises arengupotentsiaali.

Hõlbus akuanalüüs

Sõidukipargi haldaja näeb kiirelt, mis on aku olek, ning saab täpselt vaadata teatud ajavahemikus toimunud laadimisi ja tühjenemisi. Aku ajalugu sisaldab muuhulgas teavet laadimis- ja tühjenemisvoolude, akupinge ja laadimisvigade kohta. Nii on aku käitumine kasutajale alati täielikult läbinähtav.

Kui laadimise või tühjenemise ajal on tekkinud aku temperatuuris ja pinges hälbeid, näeb kasutaja seda MAN eManager M-ist. Nii saab hõlpsalt teha järeldusi aku oleku kohta ning muuta hooldushaldust hõlpsamaks.

man_emanager_analysis_browser.png

MAN eManager S-i ja M-i võrdlus

 MAN eManager SMAN eManager M
Aku laetus (%)
Hinnanguline sõiduulatus (km)
Kõrgepingeaku laadimise olek igas sõidukis
nt ühendamata, ühendatud, laadimisel
Jäänud laadimiskestuse näit
Sõiduvalmiduse näit pärast laadimise lõppu
Salvestatud ja sõiduki poolt kinnitatud laadimiskonfiguratsiooni näit
Kõrgepingeaku laadimiskonfiguratsiooni seadistus igas sõidukis
kohe laadimine või taimeriga laadimine
Kliimamooduli seadistus
sõitjateruumi temperatuuri eelreguleerimine
Ühe või mitme sõiduki analüüsidiagrammide kuvamine
tarbimisväärtused, rekuperatsiooniväärtused, läbitud vahemaa (km)
Laadimiste ja tühjenemiste aku ajalugu
nt laadimise/tühjenemise kestus, salvestatud/tühjenenud energiahulk (kWh)
Laadimiste ja tühjenemiste energiakulu ajalugu
nt ajami, lisatarbijate ja kliimasüsteemi tarbitud energia (kulu) (kWh)
Täiendav teave aku kohta
nt aku mahtuvus (kWh)

Eeltingimused

image-rio-box.png

RIO Box

Teil on vaja sõidukisse paigaldatud RIO Boxi.

image-devices.png

Kaasaegne lõppseade

Internetiühenduse ja uue operatsioonisüsteemiga.

image-browser-cloud-solution.png

Internetibrauser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Rakendus MAN Driver

Rakendus MAN Driver tagab teabevahetuse juhi, sõidukipargi halduri ja töökoja vahel. Rakenduses on kõik veokijuhile vajalik alati käeulatuses: rikkeabi, väljasõitude kontrolli tugi, sõiduaja haldur, navigaator ja palju muud.

Täpsemalt rakenduse MAN Driver kohta

Essentials

Kiire ülevaade tähtsamatest sõidukiandmetest. Tasuta baasteenus Essentials hoiab teid kursis sõidukite täpse asukohaga ning edastab üksikasjalikku teavet sõidukite kasutamise, sõidu- ja seisuaegade ning keskmise kütusekulu kohta.

Lisateave teenuse Essentials kohta

RIO Box

Sõidukipargi haldamiseks kasutatav telemaatikariistvara.
Kui plaanite sõidukipargi digitaliseerimist, siis aitab seda teha RIO Box.

Lisateave RIO Boxi kohta