Laadimise haldamine – MAN eManager S

Selleks et teie MAN Lion’s City E kasutamise planeerimine oleks võimalikult tõhus, saate kasutada MAN eManager S-i. Rakenduse abil saate juhtida akude laadimist ja sõiduki või kogu elektribusside sõidukipargi klimatiseerimist hõlpsalt ja kergelt.

Taimerirežiimiga saate valida, millal teie sõiduk peaks olema täielikult laetud – ülejäänu eest kannab hoolt MAN eManager.

Rakendusega on teil alati reaalajas ülevaade sellest, kui kaugele on laadimine jõudnud, milline sõiduulatus aku olekuga võimalik oleks ja mis ajaks on aku täielikult laetud. Lisaks saate seadistada sõitjateruumi automaatset klimatiseerimist. Sisemist temperatuuri muudetakse lähtuvalt välistemperatuurist optimaalselt, et sõidu alguses oleks energiakulu minimaalne.

Sõiduki kõrge kasutatavus

Teie elektribusside sõidukipark on tänu intelligentsele planeerimisele ja laadimise digitaalsele juhtimisele soovitud ajaks kasutamisvalmis.

Suurem sõiduulatus tänu temperatuuri eelreguleerimisele

Tänu sõiduki temperatuuri ettevalmistamisele optimeeritakse sõiduulatust, kuna eriti just sõidu alguses kulutatakse vähem energiat elektribussi soojendamisele või jahutamisele.

Asukohast sõltumatu kasutamine

Kasutades lihtsalt kaugjuhtimist RIO Platformil oleva rakendusega, saate juhtida üksikuid sõidukeid ja vaadata kogu oma elektribusside sõidukiparki mugavalt niihästi teel olles kui ka laua tagant.

man_emanager_charging_browser.png

Tõhus laadimiskonfiguratsioon

MAN eManager S võimaldab juhtida teie elektribusside sõidukiparki hõlpsalt ja mugavalt RIO Platformi kaudu. Valige laadimisvõimaluseks kohe laadimine või taimeriga laadimine.

Kohe laadimise puhul algab MAN Lion’s City E laadimine kohe, kui see ühendatakse laadimispostiga. RIO Platformi kaudu on teil alati ülevaade aku olekust, sellega seonduvast sõiduulatusest ja aku täislaadimiseni jäänud ajast. Nii on teil alati ülevaade sellest, millal saab sõiduki kasutamist jätkata.

Taimeriga laadimisel on võimalik määrata mitu taimerit – olenevalt sõidukist ja väljumisajast. Kui elektrisõiduk on laadimispostiga ühendatud, siis käivitatakse laadimine optimaalsel ajahetkel automaatselt, nii et elektribussi töövalmidus on tagatud planeeritud väljumisajaks. Nii saate planeerida sõiduki kasutamist võimalikult tõhusalt.

Kui laadimise ajal tekib mõni viga, kuvatakse ka see RIO Platformil, et saaksite kohe korrigeerida ja tagada tõrkevaba töö.

Temperatuuri eelreguleerimine suurema sõiduulatuse jaoks

Tänu digitaalsele teenusele saate oma elektribusside sõitjateruumi kliimat hiireklõpsuga öösel eelreguleerida. See tähendab, et hommikul, enne planeeritud jaamast väljumisaega, saab MAN Lion´s City E sõitjateruumi vastavalt välistemperatuurile eelnevalt jahutada või soojendada. Kuna saate temperatuuri reguleerida juba laadimise ajal, optimeerib see ka MANi elektribusside sõiduulatust, sest sõidu ajal kulub vähem energia sõiduki kütmise või jahutamise jaoks. Temperatuuri reguleerimist saab optimaalselt seadistada nii kohese kui ka taimeriga laadimise puhul.

man_emanager_climate_control_browser.png

MAN eManager S-i ja M-i võrdlus

 MAN eManager SMAN eManager M
Aku laetus (%)
Hinnanguline sõiduulatus (km)
Kõrgepingeaku laadimise olek igas sõidukis
nt ühendamata, ühendatud, laadimisel
Jäänud laadimiskestuse näit
Sõiduvalmiduse näit pärast laadimise lõppu
Salvestatud ja sõiduki poolt kinnitatud laadimiskonfiguratsiooni näit
Kõrgepingeaku laadimiskonfiguratsiooni seadistus igas sõidukis
kohe laadimine või taimeriga laadimine
Kliimamooduli seadistus
sõitjateruumi temperatuuri eelreguleerimine
Ühe või mitme sõiduki analüüsidiagrammide kuvamine
tarbimisväärtused, rekuperatsiooniväärtused, läbitud vahemaa (km)
Laadimiste ja tühjenemiste aku ajalugu
nt laadimise/tühjenemise kestus, salvestatud/tühjenenud energiahulk (kWh)
Laadimiste ja tühjenemiste energiakulu ajalugu
nt ajami, lisatarbijate ja kliimasüsteemi tarbitud energia (kulu) (kWh)
Täiendav teave aku kohta
nt aku mahtuvus (kWh)

Eeltingimused

image-rio-box.png

RIO Box

Teil on vaja sõidukisse paigaldatud RIO Boxi.

image-devices.png

Kaasaegne lõppseade

Internetiühenduse ja uue operatsioonisüsteemiga.

image-browser-cloud-solution.png

Internetibrauser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Rakendus MAN Driver

Rakendus MAN Driver tagab teabevahetuse juhi, sõidukipargi halduri ja töökoja vahel. Rakenduses on kõik veokijuhile vajalik alati käeulatuses: rikkeabi, väljasõitude kontrolli tugi, sõiduaja haldur, navigaator ja palju muud.

Täpsemalt rakenduse MAN Driver kohta

Essentials

Kiire ülevaade tähtsamatest sõidukiandmetest. Tasuta baasteenus Essentials hoiab teid kursis sõidukite täpse asukohaga ning edastab üksikasjalikku teavet sõidukite kasutamise, sõidu- ja seisuaegade ning keskmise kütusekulu kohta.

Lisateave teenuse Essentials kohta

RIO Box

Sõidukipargi haldamiseks kasutatav telemaatikariistvara.
Kui plaanite sõidukipargi digitaliseerimist, siis aitab seda teha RIO Box.

Lisateave RIO Boxi kohta