Διαχείριση φόρτισης με το MAN eManager M

Επιπρόσθετα με τις δυνατότητες της διαχείρισης φόρτισης του MAN eManager S, το MAN eManager M προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης των διαδικασιών φόρτισης και εκφόρτισης σε ό,τι αφορά την μπαταρία και την κατανάλωση ενέργειας για τα MAN Lion’s City E. Η εφαρμογή προσφέρει στον χρήστη εκτενή δεδομένα για την μπαταρία και την κατανάλωση του μηχανισμού κίνησης, του κλιματισμού και των δευτερευόντων καταναλωτών, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των ηλεκτρικών λεωφορείων.

Πέρα από τις αξιολογήσεις ιστορικού και δεδομένων, το MAN eManager M προσφέρει επίσης περαιτέρω λειτουργίες στη διαχείριση φόρτισης σε σχέση με το MAN eManager S: Στα ηλεκτρικά λεωφορεία εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας σε kWh σε όλες τις καταστάσεις φόρτισης. Επιπροσθέτως αναγνωρίζονται τα οχήματα που είναι στον δρόμο, εν κινήσει ή ακίνητα. Έτσι ο χρήστης έχει πάντα μπροστά του ολόκληρο τον στόλο!

Αποδοτική διαχείριση φόρτισης

Εύκολη διαχείριση της φόρτισης και της προθέρμανσης του MAN Lion’s City E - έχετε ανά πάσα στιγμή μπροστά σας την κατάσταση φόρτισης και την υπολειπόμενη φόρτιση των μπαταριών, ακόμα και όταν τα οχήματα είναι εν κινήσει.

Μέγιστη και σαφής αξιοποίηση της μπαταρίας

Τα περιεκτικά δεδομένα των αναλύσεων σάς υποστηρίζουν να βελτιστοποιείτε την καθημερινή λειτουργία και αποδοτικότητα των ηλεκτρικών λεωφορείων σας.

Παρακολούθηση του συνολικού στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων

Ανεξάρτητα από το αν είναι σε κατάσταση φόρτισης ή σε χρήση: Με το MAN eManager M γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων σας, καθώς και ποια από αυτά τα οχήματα είναι στη λειτουργία πορείας.

man_emanager_battery_history_browser.png

Περιεκτικά δεδομένα κατανάλωσης

Το MAN eManager M προσφέρει διευρυμένες πληροφορίες για τη λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων μπαταρίας και κατανάλωσης του MAN Lion’s City E: Στο ιστορικό κατανάλωσης ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στη συμπεριφορά της κατανάλωσης ενέργειας, χωρισμένης σε μηχανισμό κίνησης, κλιματισμό οχήματος και δευτερεύοντες καταναλωτές.

Χάρη στην αποθηκευμένη εξωτερική θερμοκρασία, οι τιμές κατανάλωσης κλιματισμού ερμηνεύονται με ευκολία και μειώνονται για μελλοντικές χρήσεις του οχήματος με στοχευμένη χρήση του κλιματισμού. Επιπρόσθετα, δηλώνεται η απόδοση αναγέννησης του MAN Lion’s City E. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί ένα δυναμικό βελτίωσης της οδικής συμπεριφοράς.

Ανάλυση μπαταρίας πανεύκολα

Ο διαχειριστής στόλου βλέπει με μια ματιά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μπαταρία και μπορεί να εμφανίσει λεπτομερώς τις διεργασίες φόρτισης και εκφόρτισης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ιστορικό της μπαταρίας περιλαμβάνει μ.ά. πληροφορίες για ρεύματα φόρτισης και εκφόρτισης, την τάση της μπαταρίας και σφάλματα φόρτισης. Έτσι ο χρήστης έχει πάντα πλήρη διαφάνεια αναφορικά με τη συμπεριφορά της μπαταρίας.

Εφόσον προκύψουν αποκλίσεις όσον αφορά στη θερμοκρασία και την τάση της μπαταρίας στη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης ή εκφόρτισης, αυτό εμφανίζεται στον χρήση από το MAN eManager M. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και να υποστηρίζεται η διαχείριση της συντήρησης.

man_emanager_analysis_browser.png

Σύγκριση MAN eManager S και M

 MAN eManager SMAN eManager M
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας σε %
Εκτίμηση υπολειπόμενης αυτονομίας σε km
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας υψηλής τάσης ανά όχημα
π.χ. σε αποσύνδεση, σε σύνδεση, σε φόρτιση
Ένδειξη της υπολειπόμενης διάρκειας φόρτισης
Ένδειξη της λειτουργικής ετοιμότητας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης
Ένδειξη της αποθηκευμένης και αποδεκτής από το όχημα διαμόρφωσης φόρτισης
Ρύθμιση της διαμόρφωσης φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης ανά όχημα
Άμεση φόρτιση ή φόρτιση με χρονοδιακόπτη
Ρύθμιση της λειτουργίας κλιματισμού
Προθέρμανση του χώρου επιβατών
Ένδειξη διαγραμμάτων αξιολόγησης για ένα ή περισσότερα οχήματα
Τιμές κατανάλωσης, τιμές ανάκτησης, οδηγημένη απόσταση σε km
Ιστορικό μπαταρίας για διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης
π.χ. διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης/εκφόρτισης, λαμβανόμενη / εκφορτισμένη ποσότητα ενέργειας σε kWh
Ιστορικό κατανάλωσης για διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης
π.χ. δαπανημένη ενέργεια (κατανάλωση) για μηχανισμό κίνησης, δευτερεύοντες καταναλωτές και κλιματισμό σε kWh
Διευρυμένες πληροφορίες μπαταριών
π.χ. χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh

Προϋποθέσεις

image-rio-box.png

RIO Box

Χρειάζεστε ένα RIO Box εγκατεστημένο στο όχημα.

image-devices.png

Σύγχρονη τερματική συσκευή

Με σύνδεση στο Διαδίκτυο και νέο λειτουργικό σύστημα.

image-browser-cloud-solution.png

Πρόγραμμα Περιήγησης στο Διαδίκτυο

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Εφαρμογή MAN Driver

Η εφαρμογή MAN Driver φροντίζει για τη δικτύωση οδηγού, διαχειριστή στόλου και συνεργείου. Με την εφαρμογή, οι οδηγοί των φορτηγών έχουν πάντα ό,τι χρειάζονται: Οδική βοήθεια, υποστήριξη κατά τον έλεγχο αναχώρησης, εργαλείο διαχείρισης χρόνων οδήγησης, εργαλείο πλοήγησης και άλλα.

Μετάβαση στην εφαρμογή MAN Driver

Essentials

Οι σημαντικότερες πληροφορίες οχήματος με μια ματιά! Με τη δωρεάν βασική υπηρεσία Essentials ενημερώνεστε για την τρέχουσα τοποθεσία του στόλου σας και λαμβάνετε αναλυτικές πληροφορίες για την απόδοση του οχήματος, τους χρόνους οδήγησης και ακινησίας καθώς και για τη μέση κατανάλωση καυσίμου.

Περισσότερα για το Essentials

RIO Box

Το υλικό τηλεματικής για τη διαχείριση στόλου σας.
Αν προβληματίζεστε για την ψηφιοποίηση του στόλου οχημάτων σας, το RIO Box είναι το κλειδί!

Περισσότερα για το RIO Box