Διαχείριση φόρτισης με το MAN eManager M

Επιπρόσθετα με τις δυνατότητες της διαχείρισης φόρτισης του MAN eManager S, το MAN eManager M προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς ανάλυσης των διαδικασιών φόρτισης και εκφόρτισης σε ό,τι αφορά την μπαταρία και την κατανάλωση ενέργειας για τα MAN Lion’s City E. Η εφαρμογή προσφέρει στον χρήστη εκτενή δεδομένα για την μπαταρία και την κατανάλωση του μηχανισμού κίνησης, του κλιματισμού και των δευτερευόντων καταναλωτών, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των ηλεκτρικών λεωφορείων.

Πέρα από τις αξιολογήσεις ιστορικού και δεδομένων, το MAN eManager M προσφέρει επίσης περαιτέρω λειτουργίες στη διαχείριση φόρτισης σε σχέση με το MAN eManager S: Στα ηλεκτρικά λεωφορεία εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας σε kWh σε όλες τις καταστάσεις φόρτισης. Επιπροσθέτως αναγνωρίζονται τα οχήματα που είναι στον δρόμο, εν κινήσει ή ακίνητα. Έτσι ο χρήστης έχει πάντα μπροστά του ολόκληρο τον στόλο!

Αποδοτική διαχείριση φόρτισης

Εύκολη διαχείριση της φόρτισης και της προθέρμανσης του MAN Lion’s City E - έχετε ανά πάσα στιγμή μπροστά σας την κατάσταση φόρτισης και την υπολειπόμενη φόρτιση των μπαταριών, ακόμα και όταν τα οχήματα είναι εν κινήσει.

Μέγιστη και σαφής αξιοποίηση της μπαταρίας

Τα περιεκτικά δεδομένα των αναλύσεων σάς υποστηρίζουν να βελτιστοποιείτε την καθημερινή λειτουργία και αποδοτικότητα των ηλεκτρικών λεωφορείων σας.

Παρακολούθηση του συνολικού στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων

Ανεξάρτητα από το αν είναι σε κατάσταση φόρτισης ή σε χρήση: Με το MAN eManager M γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων σας, καθώς και ποια από αυτά τα οχήματα είναι στη λειτουργία πορείας.

man_emanager_battery_history_browser.png

Περιεκτικά δεδομένα κατανάλωσης

Το MAN eManager M προσφέρει διευρυμένες πληροφορίες για τη λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων μπαταρίας και κατανάλωσης του MAN Lion’s City E: Στο ιστορικό κατανάλωσης ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στη συμπεριφορά της κατανάλωσης ενέργειας, χωρισμένης σε μηχανισμό κίνησης, κλιματισμό οχήματος και δευτερεύοντες καταναλωτές.

Χάρη στην αποθηκευμένη εξωτερική θερμοκρασία, οι τιμές κατανάλωσης κλιματισμού ερμηνεύονται με ευκολία και μειώνονται για μελλοντικές χρήσεις του οχήματος με στοχευμένη χρήση του κλιματισμού. Επιπρόσθετα, δηλώνεται η απόδοση αναγέννησης του MAN Lion’s City E. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί ένα δυναμικό βελτίωσης της οδικής συμπεριφοράς.

Ιστορικό δεδομένων για την εξατομικευμένη ανάλυση του δικού σας MAN Lion’s City E

Με το MAN eManager μπορείτε να κατεβάσετε το μηνιαίο ιστορικό λειτουργίας ως ελάχιστο σύνολο δεδομένων σε αρχείο CSV. Με τα δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες φόρτισης, την κατανάλωση ενέργειας, την ανάκτηση και τη λειτουργία οδήγησης του δικού σας MAN Lion’s City E μπορείτε να εμβαθύνετε στην ανάλυση, ακόμη και με άλλα εργαλεία.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ελάχιστο αυτό σύνολο δεδομένων για όλο τον στόλο λεωφορείων MAN Lion’s City E μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας MAN eManager M σε μορφή αρχείου CSV.

Περιγραφή υπηρεσίας | Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Ανάλυση μπαταρίας πανεύκολα

Ο διαχειριστής στόλου βλέπει με μια ματιά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μπαταρία και μπορεί να εμφανίσει λεπτομερώς τις διεργασίες φόρτισης και εκφόρτισης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ιστορικό της μπαταρίας περιλαμβάνει μ.ά. πληροφορίες για ρεύματα φόρτισης και εκφόρτισης, την τάση της μπαταρίας και σφάλματα φόρτισης. Έτσι ο χρήστης έχει πάντα πλήρη διαφάνεια αναφορικά με τη συμπεριφορά της μπαταρίας.

Εφόσον προκύψουν αποκλίσεις όσον αφορά στη θερμοκρασία και την τάση της μπαταρίας στη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης ή εκφόρτισης, αυτό εμφανίζεται στον χρήση από το MAN eManager M. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και να υποστηρίζεται η διαχείριση της συντήρησης.

man_emanager_analysis_browser.png

Σύγκριση MAN eManager S και M

MAN eManager SMAN eManager M
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας σε %
Εκτίμηση υπολειπόμενης αυτονομίας σε km
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας υψηλής τάσης ανά όχημα
π.χ. σε αποσύνδεση, σε σύνδεση, σε φόρτιση
Ένδειξη της υπολειπόμενης διάρκειας φόρτισης
Ένδειξη της λειτουργικής ετοιμότητας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης
Ένδειξη της αποθηκευμένης και αποδεκτής από το όχημα διαμόρφωσης φόρτισης
Ρύθμιση της διαμόρφωσης φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης ανά όχημα
Άμεση φόρτιση ή φόρτιση με χρονοδιακόπτη
Ρύθμιση της λειτουργίας κλιματισμού
Προθέρμανση του χώρου επιβατών
Γήρανση μπαταρίας
π.χ. τρέχον SOH (State of Health)
Ένδειξη διαγραμμάτων αξιολόγησης για ένα ή περισσότερα οχήματα
Τιμές κατανάλωσης, τιμές ανάκτησης, οδηγημένη απόσταση σε km
Ιστορικό μπαταρίας για διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης
π.χ. διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης/εκφόρτισης, λαμβανόμενη / εκφορτισμένη ποσότητα ενέργειας σε kWh
Ιστορικό κατανάλωσης για διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης
π.χ. δαπανημένη ενέργεια (κατανάλωση) για μηχανισμό κίνησης, δευτερεύοντες καταναλωτές και κλιματισμό σε kWh
Διευρυμένες πληροφορίες μπαταριών
π.χ. χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh

Προϋποθέσεις

image-telematik-box.png

Κουτί τηλεματικής

Στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και ενεργοποιημένη μια μονάδα τηλεματικής.

image-devices.png

Σύγχρονη τερματική συσκευή

Με σύνδεση στο Διαδίκτυο και νέο λειτουργικό σύστημα.

image-browser-cloud-solution.png

Πρόγραμμα Περιήγησης στο Διαδίκτυο

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες MAN DigitalServices: Τώρα για όλο τον στόλο* σας δωρεάν 3 μήνες!**

Δοκιμάστε δωρεάν τις ψηφιακές υπηρεσίες μας για τρεις μήνες – για όλα τα οχήματα του στόλου σας*. Το δωρεάν χρονικό διάστημα δοκιμής ισχύει για όλους τους πελάτες MAN που δεν έχουν αγοράσει ακόμα κάποια χρεώσιμη υπηρεσία. Λήγει αυτόματα.

* εφόσον οι υπηρεσίες είναι τεχνικώς διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο του οχήματος

** Η προωθητική ενέργεια δοκιμής ισχύει για όλους τους νέους και υφιστάμενους πελάτες των υπηρεσιών MAN DigitalServices, οι οποίοι έως τώρα δεν έχουν αγοράσει καμία χρεώσιμη υπηρεσία από αυτές που προσφέρει η MAN μέσω της πλατφόρμας RIO.

Ψηφιακή επιπρόσθετη αξία για τον στόλο σας. Με δυνατότητα αγοράς και για σταθερή διάρκεια.

Καθημερινό όφελος από τη θετική επίδραση στην εξοικονόμηση και την απόδοση χάρη στην πληθώρα των ψηφιακών υπηρεσιών μας. Έχετε άμεσα πολλές επιλογές αγοράς: Πολλές από τις ψηφιακές υπηρεσίες μας μπορείτε να τις ενεργοποιείτε και με σταθερές διάρκειες 12 ή 36 μηνών και όχι μόνο ημερησίως όπως τώρα. Χάρη στα χρονοσυμβόλαιά μας επωφελείστε διπλά: Κερδίζετε συμφέρουσες τιμές και εξοικονομείτε χρόνο από τη διαχείριση του στόλου σας!*

* Περισσότερες υποδείξεις για την αγορά.

Εφαρμογή MAN Driver

Σκάσιμο; Πάντα είναι θέμα. Όταν χρειάζεται γρήγορη υποστήριξη, τότε υπάρχει το MAN DriverApp. Π.χ. σε περίπτωση κλήσης για σκασμένο λάστιχο. Ή, για δήλωση μιας ζημιάς. Θέτει σε επικοινωνία τον οδηγό, τον διαχειριστή του στόλου και το συνεργείο και δείχνει τον δρόμο προς την κοντινότερη αντιπροσωπεία MAN. Το MAN DriverApp υποστηρίζει τον οδηγό MAN αλλά όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Προσφέρει πολλές περαιτέρω λειτουργίες που είναι κατάλληλες για το όχημα και την εκάστοτε χρήση και οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του οδηγού.

Προς την εφαρμογή MAN Driver App

Κουτιά τηλεματικής

Εύκολη ψηφιοποίηση του στόλου οχημάτων: Τα κουτιά τηλεματικής καθιστούν εφικτή την αποδοτική διαχείριση του στόλου και την αποδοτική χρήση των οχημάτων του συνολικού στόλου οχημάτων.

Μάθετε περισσότερα