MAN EfficientRoute

Oppdaterte kart- og trafikkdata samt informasjon om priser for parkering og drivstoff

MAN EfficientRoute sørger for at din MAN varebil alltid tar den raskeste ruten.

Infrastrukturen på veiene kan endres konstant – veistrekninger, veikryss og fartsgrenser endres regelmessig. Med MAN EfficientRoute har du alltid det nyeste kartmaterialet til disposisjon. Avhengig av gjeldende kjøretøyposisjon og den valgte ruten oppdateres de relevante kartdataene automatisk.

MAN EfficientRoute mater også trafikkdata i sanntid inn i kjøretøynavigasjonen og viser oppdatert informasjon om kø eller trafikkforstyrrelser samt oppløsning av kø. På denne måten kan ruten dynamisk tilpasses den aktuelle trafikksituasjonen.

MAN EfficientRoute gir også informasjon om gratis parkeringsplasser på rasteplasser eller i parkeringshus og om drivstoffpriser på de omkringliggende bensinstasjonene.

Reduserer kostbare forsinkelser på grunn av trafikkhindringer

Øker kjøretøytilgjengeligheten og overholdelse av tidsfrister

Forenkler og optimaliserer rute- og pauseplanlegging

man_now_payment.png

Enkel installasjon og betaling

  • Etter bestilling overføres Over-the-air-funksjonen til kjøretøyet via mobilt Internett og gjøres automatisk tilgjengelig under løpetiden for abonnementet uten å påvirke gjeldende destinasjonsveiledning.
  • Fakturering skjer over den bestilte perioden mot månedlig betaling.
man_now_requirements.png

Forutsetninger for bruk

  • Over-the-air-funksjonen er tilgjengelig for MAN-varebiler (unntatt MAN eTGE) i EU-landene pluss Norge, Sveits og Storbritannia fra modellår 2021 med en installert og aktivert telematikkmodul (MAN telematikkboks) og utløpt første aktivering.
  • En ekstra forutsetning for oppgraderingen er blant annet innebygd MAN Media Van Business Navigasjon.
  • Før bestilling kontrollerer MAN Now om kjøretøyet ditt oppfyller disse og, hvis aktuelt, andre krav til oppgraderingen.

Funksjoner som også kan interessere deg:

MAN OnlineNews

Nyhetene og væroppdateringene holder alltid sjåføren oppdatert.