MAN MapUpdate

Nyttekjøretøyspesifikt kartmateriale

Infrastrukturen på veiene kan endres konstant – veistrekninger, veikryss og fartsgrenser endres regelmessig. Med MAN MapUpdate er det nyeste nyttekjøretøyspesifikke kartmaterialet tilgjengelig for deg en gang per bestillingsår. Avhengig av dine behov kan du velge passende geografisk regionale kartpakke. Som et resultat kan ruten planlegges enkelt og optimalt.

Kartdataene det abonneres på lastes automatisk ned fra internett under kjøring og installeres i bakgrunnen uten at det påvirker gjeldende veivisning.

≥ 2020

Reduserer kostbare omveier

øker kjøretøytilgjengeligheten og overholdelse av tidsfrister

Forenkler og optimaliserer rute- og pauseplanlegging

man_now_payment.png

Enkel installasjon og betaling

  • Etter bestilling overføres Over-the-air-funksjonen til kjøretøyet via mobilt Internett og gjøres automatisk tilgjengelig under løpetiden for abonnementet.
  • Fakturering skjer over den bestilte perioden mot månedlig betaling.
man_now_requirements.png

Forutsetninger for bruk

  • Over-the-Air-funksjonen er tilgjengelig for MAN-lastebiler i EU27+3 fra modellåret 2020 med en montert og aktivert telematikkmodul (RIO Box).
  • En ekstra forutsetning for oppgraderingen inkluderer blant annet en innebygd 7" MAN Mediasystem Navigation Advanced eller en 12,3" MAN Mediasystem Navigation Professional.
  • Før bestilling kontrollerer MAN Now om kjøretøyet ditt oppfyller disse og, hvis aktuelt, andre krav til oppgraderingen.

Funksjoner som også kan interessere deg:

MAN OnlineTraffic

Med våre sanntidsdata om den nåværende trafikksituasjonen kan ruten planlegges effektivt og raskt tilpasses ved behov.

MAN LanguagePackage

Med vår infotainmentsystem språkpakke kan displayet for kombiinstrumentet og mediesystemet vises på flere språk.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt kjøreprogram for økonomisk kjøring i normaldrift brukes automatisk en drivstoffbesparende girstrategi i kjøretøyet.

MAN Driver App

MAN Driver-appen sørger for nettorganisering av fører, vognparkleder og verksted. Med denne appen har førerne av lastebilene dine alltid tilgang til alt de trenger: Veihjelp, støtte under avgangskontrollen, oversikt over kjøretider, navigering m.m.

Til MAN Driver App