Optimaliser for effektivitet med Perform

Med Perform får du en detaljert oversikt over bruksdataene til flåten din. Med denne kan du finne ut hvor det er nødvendig å øke kjøretytelsen. På denne måten optimaliserer du ytelsen til flåten din og reduserer varig drivstoffkostnadene, CO2-utslipp og de totale driftskostnadene (TCO).

Perform gjør det lettere å bedømme ytelsen til førerne – nøytralt og sammenlignbart – og vurderer ytelsen til kjøretøyet ved hjelp av de utleste dataene, slik at en så objektiv vurdering som mulig er garantert. Dataene gir informasjon om slitasje på kjøretøyet, og kan også brukes til føreropplæring for å oppnå en mer økonomisk kjørestil. Dessuten kan kjøretøykonfigurasjonen tilpasses de reelle kjøredataene.

Enkel Performance-analyse

Kjøreegenskaper og kjøredata blir samlet, analysert og vurdert – dette gir deg muligheten til å foreta en objektiv vurdering av kjøretøy og fører for å øke effektiviteten og kjøresikkerheten.

Varig kostnadsbesparelse

Omfattende analysedata muliggjør en gjenkjennbar mer effektiv kjørestil og optimal kjøretøybruk – dermed reduseres både drivstoffkostnadene og de totale driftskostnadene (TCO) til bilparken din.

Datatilgjengelighet nesten i sanntid

Takket være direkte tilgang til kjøretøyets CAN-bus, kan du hente fram og analysere dataene nesten i sanntid.

perform_analysis_browser.png

Relevant forbruksinformasjon om økonomianalyse

Perform samler all informasjonen om enkelte turer og oppgaver raskt ved hjelp av en direkte forbindelse til kjøretøyets CAN-bus.

Følgende data kan blant annet samles inn
  • Drivstofforbruk
  • Hastighet
  • Bruk av cruisecontrol
  • Ståtid
  • CO2-utslipp
  • Bruk av bremsesystemer
  • Girskift
  • Turtallsområder

Basert på disse dataene kan du utføre en nøyaktig evaluering av kjørestilen og identifisere potensialet for å forbedre lønnsomheten. Kjørestrekningene som kjøres i mer enn 85 km/t kan bestemmes eller der gasspedalen trykkes til tross for aktiv cruisecontrol. En mer effektiv kjørestil kan spare drivstoff. Dette reduserer de totale driftskostnadene (TCO) til kjøretøyflåten og gir et positivt bidrag til bedriftens fortjeneste.

I tillegg kan det bestemmes om et kjøretøy er riktig konfigurert for bruksområdet, eller om kjøreplanleggingen kan optimaliseres med hensyn til trafikkvolum for ruter som kjøres regelmessig.

Objektiv vurdering om videreutvikling av fører

Perform gir en samlet vurdering av kjøretøyets og førerens ytelse i kombinasjon med vanskelighetsgraden. Vanskelighetsgraden blir beregnet ved hjelp av forskjellige parametere, og kan ikke påvirkes av føreren.

perform_driving_browser.png

Kjørestilanalysen og -evalueringen muliggjør et stort sett objektivt og sammenlignbart syn og øker også førerens motivasjon med hensyn til optimalisering av kjørestilen. Potensialet for videreutvikling av føreren kan identifiseres. I føreropplæring kan bruksdataene brukes, da alle data kan lastes ned som PDF, XLS eller CSV.

For MAN-sjåfører: Evalueringen kan gjøres tilgjengelig for sjåføren via MAN Driver-appen. For å gjøre dette må flåteansvarlig invitere sjåføren, som må logge seg på RIO-plattformen og installere den tilsvarende appen på sin smarttelefon. MAN Driver-appen er tilgjengelig i Google Play Store og Apple App Store.

perform_report_browser.png

Automatisk rapportering om sjåfør- og flåteytelse

Perform tilbyr muligheten til å automatisk levere forhåndsdefinerte rapporter for et bestemt tidsrom. Fra disse rapportene kan kjøremåte og ytelse leses i forhold til andre sjåfører, samt også oversiktlig sammenlignet med forrige periode. Det tas hensyn til de respektive driftsforholdene, som trafikk og ruteprofil. På denne måten kan avledninger gjøres og kjørestil og drift kan gjøres mer effektiv.

Forutsetninger

image-rio-box.png

RIO Box

Det er nødvendig med en RIO Box installert i kjøretøyet.

image-devices.png

Moderne enhet

En enhet med internettforbindelse og nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Nettleser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Omfanget av de viste dataene varierer for MAN-kjøretøy og kjøretøy av andre merker. Du finner detaljert informasjon om tilgjengelige data i tjenestebeskrivelsen.

MAN Driver App

MAN Driver-appen sørger for nettorganisering av fører, vognparkleder og verksted. Med denne appen har førerne av lastebilene dine alltid tilgang til alt de trenger: Veihjelp, støtte under avgangskontrollen, oversikt over kjøretider, navigering m.m.

Til MAN Driver App
MAN Connected CoDriver

Live-føreropplæring direkte i førerhuset: Direkte i førerhuset gir en MAN-veileder føreren din via telefon individuelle tips for å oppnå en effektiv og konsentrert kjøremåte.

Til MAN Connected CoDriver

RIO Box

Telematikk-maskinvaren for vognparkadministrasjon.
Hvis du tenker på å digitalisere vognparken din, er RIO Box løsningen!

Mer om RIO Box