Optimaliser for effektivitet med Perform

Med Perform får du en detaljert oversikt over bruksdataene til flåten din. Med denne kan du finne ut hvor det er nødvendig å øke kjøretytelsen. På denne måten optimaliserer du ytelsen til flåten din og reduserer varig drivstoffkostnadene, CO2-utslipp og de totale driftskostnadene (TCO).

Perform gjør det lettere å bedømme ytelsen til førerne – nøytralt og sammenlignbart – og vurderer ytelsen til kjøretøyet ved hjelp av de utleste dataene, slik at en så objektiv vurdering som mulig er garantert. Dataene gir informasjon om slitasje på kjøretøyet, og kan også brukes til føreropplæring for å oppnå en mer økonomisk kjørestil. Dessuten kan kjøretøykonfigurasjonen tilpasses de reelle kjøredataene.

Perform Desktop right

Omfattende Performance-analyse

Kjøreegenskaper og kjøredata blir samlet, analysert og vurdert – dette gir deg muligheten til å foreta en objektiv vurdering av kjøretøy og fører for å øke effektiviteten og kjøresikkerheten.

Varig kostnadsbesparelse

Omfattende analysedata muliggjør en gjenkjennbar mer effektiv kjørestil og optimal kjøretøybruk – dermed reduseres både drivstoffkostnadene og de totale driftskostnadene (TCO) til bilparken din.

Datatilgjengelighet nesten i sanntid

Takket være direkte tilgang til kjøretøyets CAN-bus, kan du hente fram og analysere dataene nesten i sanntid.

perform_analysis_browser.png

Relevant forbruksinformasjon om økonomianalyse

Perform samler all informasjonen om enkelte turer og oppgaver raskt ved hjelp av en direkte forbindelse til kjøretøyets CAN-bus.

Følgende data kan blant annet samles inn
 • Drivstofforbruk
 • Hastighet
 • Bruk av cruisecontrol
 • Ståtid
 • CO2-utslipp
 • Bruk av bremsesystemer
 • Girskift
 • Turtallsområder

Basert på disse dataene kan du utføre en nøyaktig evaluering av kjørestilen og identifisere potensialet for å forbedre lønnsomheten. Kjørestrekningene som kjøres i mer enn 85 km/t kan bestemmes eller der gasspedalen trykkes til tross for aktiv cruisecontrol. En mer effektiv kjørestil kan spare drivstoff. Dette reduserer de totale driftskostnadene (TCO) til kjøretøyflåten og gir et positivt bidrag til bedriftens fortjeneste.

I tillegg kan det bestemmes om et kjøretøy er riktig konfigurert for bruksområdet, eller om kjøreplanleggingen kan optimaliseres med hensyn til trafikkvolum for ruter som kjøres regelmessig.

Objektiv vurdering om videreutvikling av fører

Perform gir en samlet vurdering av kjøretøyets og førerens ytelse i kombinasjon med vanskelighetsgraden. Vanskelighetsgraden blir beregnet ved hjelp av forskjellige parametere, og kan ikke påvirkes av føreren.

perform_driving_browser.png

Kjørestilanalysen og -evalueringen muliggjør et stort sett objektivt og sammenlignbart syn og øker også førerens motivasjon med hensyn til optimalisering av kjørestilen. Potensialet for videreutvikling av føreren kan identifiseres. I føreropplæring kan bruksdataene brukes, da alle data kan lastes ned som PDF, XLS eller CSV.

For MAN-sjåfører: Evalueringen kan gjøres tilgjengelig for sjåføren via MAN Driver-appen. For å gjøre dette må flåteansvarlig invitere sjåføren, som må logge seg på RIO-plattformen og installere den tilsvarende appen på sin smarttelefon. MAN Driver-appen er tilgjengelig i Google Play Store og Apple App Store.

perform_report_browser.png

Automatisk rapportering om sjåfør- og flåteytelse

Perform tilbyr muligheten til å automatisk levere forhåndsdefinerte rapporter for et bestemt tidsrom. Fra disse rapportene kan kjøremåte og ytelse leses i forhold til andre sjåfører, samt også oversiktlig sammenlignet med forrige periode. Det tas hensyn til de respektive driftsforholdene, som trafikk og ruteprofil. På denne måten kan avledninger gjøres og kjørestil og drift kan gjøres mer effektiv.

geo_data_flow_integration_browser.png

Perform API – Perform-data i ditt ledende system

Du bruker ofte ulike systemer som overfører og viser ulike data. Dette legger ikke bare beslag på mye tid, men kan også føre til at du mister oversikten. MAN DigitalServices tilbyr deg den perfekte løsningen med Perform API:

Vil du integrere Perform-data i egne prosesser og brukergrensesnitt? Vil du definere egne effektivitets-KPI-er og vurderinger? Med Perform API kan du integrere innsamlede data for eksempel i et tredjesystem.

I tillegg til omfattende driftsdata som drivstofforbruk, hastighet, nedetider og CO2-utslipp har du med Perform også tilgang på førervurderinger og data om bruksbelastning (trafikk, veityper, omgivelsesdata og høydeprofil). Med Perform API får du sett alle nødvendige data på samme plattform.

Funksjonen er inkludert i prisen når du bestiller Perform.

Hvordan fungerer det?

Perform-dataene knyttes til ønsket system via et standardisert grensesnitt (API).

Det finnes ulike muligheter for å bruke og integrere dette grensesnittet:

 1. Søk etter tilgangsdata direkte med dette skjemaet.
 2. Du kan be om tilknytting til partnersystemer som alt er tilkoblet, i Marketplace.
 3. Hvis du mangler en partnertilknytning, er det bare å ta kontakt med Partnermanagement.

Du finner en beskrivelse av Perform-grensesnittet i OpenAPI-format her.

geo_data_flow_how_to_laptop_right.png

Forutsetninger

image-telematik-box.png

Telematikkboks

Telematikkmodul som er innebygd og aktivert i kjøretøyet.

image-devices.png

Moderne enhet

En enhet med internettforbindelse og nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Nettleser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Omfanget av de viste dataene varierer for MAN-kjøretøy og kjøretøy av andre merker. Du finner detaljert informasjon om tilgjengelige data i tjenestebeskrivelsen.

Test MAN DigitalServices: nå 3 måneder gratis for hele flåten* din!**

Test våre digitale tjenester gratis i tre måneder – for hvert kjøretøy i flåten din*. Den gratis testperioden er tilgjengelig for alle MAN-kunder som ennå ikke har bestilt noen av våre kostnadspliktige tjenester. Den avsluttes automatisk.

* Hvis tjenestene, avhengig av kjøretøytype, er teknisk tilgjengelige.

** Testkampanjen gjelder alle nye og eksisterende kunder hos MAN DigitalServices som så langt/for øyeblikket ikke har bestilt noen av de kostnadspliktige tjenestene som MAN tilbyr via RIO-plattformen.

Digital merverdi for din flåte. Kan nå også bestilles med fast løpetid.

Hver dag drar du nytte av økt effektivitet og ytelse i vårt utvalg av digitale tjenester. Fra nå av har du mer utvalg når du bestiller: Mange av våre digitale tjenester kan du nå ikke bare aktivere per dag som tidligere, men også med fast løpetid på 12 og 36 måneder. Med våre løpetidskontrakter drar du nytte av to ting: attraktive prisfordeler og mindre arbeid med administrasjonen av flåten din!*

* Ytterligere informasjon når du bestiller.

MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen
MAN Connected CoDriver

Live-føreropplæring direkte i førerhuset: Direkte i førerhuset gir en MAN-veileder føreren din via telefon individuelle tips for å oppnå en effektiv og konsentrert kjøremåte.

Til MAN Connected CoDriver

Telematikkbokser

Enkel digitalisering av din kjøretøyflåte: Telematikkboksene muliggjør effektiv flåtestyring og effektiv kjøretøybruk for hele din flåte.

Les mer