MAN eManager M Header

Optimert batteribruk med MAN eManager M

tillegg til mulighetene for ladeadministrasjon i eManager S tilbyr eManager M muligheten til å analysere lade- og utladningsprosesser knyttet til batteriene og energiforbruket til MAN Lion’s City E i detalj. Appen gir brukeren i tillegg omfattende data om batteriet og forbruket til motoren, klimaanlegget samt sekundærforbrukerne – dette kan bidra til å optimere bruken av elbussene.

I tillegg til historiske analyser og data har MAN eManager M også andre funksjoner innen ladeadministrasjon sammenlignet med MAN eManager S: Batterinivået og i den gjenværende batterikapasiteten i kWh vises for elbussene i alle ladenivåer. I tillegg kan du se hvilke kjøretøyet som befinner seg på strekningen, er ute og kjører eller står stille. Dermed har brukeren alltid oversikt over hele flåten!

MAN eManager M Overview Desktop right

Effektiv ladeadministrasjon

Enkel styring av opplading og forhåndstemperering av Lion’s City E – du har alltid oversikt over batterienes ladetilstand og restkapasitet, også når kjøretøyene er ute på veien.

Maksimalt oversiktlig batteribruk

Omfattende analysedata hjelper deg med å optimere den daglige driften og effektiviteten til elbussene.

Sporing av hele elbussflåten

Både under lading og på veien: Med MAN eManager M har du alltid kjennskap til ladetilstanden til de elektriske kjøretøyene om hvilke av dem som er ute og kjører.

man_emanager_battery_history_browser.png

Omfattende forbruksdata

MAN eManager M tilbyr omfattende informasjon for detaljert analyse av batteri- og forbruksdata for din MAN Lion’s City E: I forbrukshistorikken kan brukeren se forholdet mellom energiforbruket til drivverket, kjøretøyets klimaanlegg og sekundærforbrukere.

Takket være den lagrede utetemperaturen kan forbruksverdiene til klimaanlegget lett evalueres og reduseres for framtidig bruk av kjøretøyet gjennom mer målrettet bruk av klimaanlegget. I tillegg vises gjenvinningseffekten til MAN Lion’s City E. Dette gjør det mulig å finne ut av forbedringspotensialet for kjøringen.

Datahistorikk for individuell analyse av din MAN Lion's City E

Med MAN eManager kan du laste ned en månedlig driftshistorikk i form av et minimumsdatasett som en CSV-fil. Med dataene om ladeprosesser, energiforbruk, rekuperasjon og kjøredrift for din MAN Lion's City E kan du gå dypere inn i analysen – også med andre verktøy.

Dette minimumsdatasettet kan lastes ned som en CSV-fil for alle MAN Lion’s City E i bussflåten via den digitale tjenesten MAN eManager M.

Tjenestebeskrivelse | Generelle forretningsbetingelser

Batterianalyse gjort enkelt

Flåtemanageren ser umiddelbart hvilken tilstand batteriet er i, og kan vise detaljert informasjon om lade- og utladningsprosesser for et bestemt tidsrom. Batterihistorikken inneholder blant annet informasjon om lade- og utladningsstrømmer, batterispenning og ladefeil. Dermed har brukeren alltid full oversikt over batteriet.

Hvis det oppstår avvik innen batteritemperatur og batterispenning under lade- eller utladningsprosessen, kan brukeren se dette via MAN eManager M. Dermed kan man enkelt få innsikt i batteritilstanden og gi støtte til vedlikeholdsarbeidet.

man_emanager_analysis_browser.png

Sammenligning av MAN eManager S og M

MAN eManager SMAN eManager M
Batteriladenivå i %
Estimert resterende rekkevidde i km
Ladestatus høyvoltbatteri per kjøretøy
f.eks. frakoblet, tilkoblet, lader
Visning av gjenværende ladetid
Visning av kjøreberedskapen etter endt ladeprosess
Visning av ladekonfigurasjonen som er lagret og akseptert av kjøretøyet
Innstilling av ladekonfigurasjon for høyvoltbatteriet per kjøretøy
hurtiglading eller timer-lading
Innstilling av klimamodus
Forhåndstemperering av kupéen
Batterialdring
f.eks. nåværende SOH (State of Health)
Visning av evalueringsdiagrammer for ett eller flere kjøretøy
Forbruksverdier, gjenvinningsverdier, kjørt avstand i km
Batterihistorikk for lade- og utladningsprosesser
f.eks. lade-/utladningsprosessens varighet, opptatt/utladet energimengde i kWh
Forbrukshistorikk for lade- og utladningsprosesser
f.eks. energi som er brukt (forbruk) av drivverk, sekundærforbrukere og klimaanlegg i kWh
Utvidet batteriinformasjon
f.eks. batterikapasitet i kWh

Forutsetninger

image-telematik-box.png

Telematikkboks

Telematikkmodul som er innebygd og aktivert i kjøretøyet.

image-devices.png

Moderne enhet

En enhet med internettforbindelse og nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Nettleser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Test MAN DigitalServices: nå 3 måneder gratis for hele flåten* din!**

Test våre digitale tjenester gratis i tre måneder – for hvert kjøretøy i flåten din*. Den gratis testperioden er tilgjengelig for alle MAN-kunder som ennå ikke har bestilt noen av våre kostnadspliktige tjenester. Den avsluttes automatisk.

* Hvis tjenestene, avhengig av kjøretøytype, er teknisk tilgjengelige.

** Testkampanjen gjelder alle nye og eksisterende kunder hos MAN DigitalServices som så langt/for øyeblikket ikke har bestilt noen av de kostnadspliktige tjenestene som MAN tilbyr via RIO-plattformen.

Digital merverdi for din flåte. Kan nå også bestilles med fast løpetid.

Hver dag drar du nytte av økt effektivitet og ytelse i vårt utvalg av digitale tjenester. Fra nå av har du mer utvalg når du bestiller: Mange av våre digitale tjenester kan du nå ikke bare aktivere per dag som tidligere, men også med fast løpetid på 12 og 36 måneder. Med våre løpetidskontrakter drar du nytte av to ting: attraktive prisfordeler og mindre arbeid med administrasjonen av flåten din!*

* Ytterligere informasjon når du bestiller.

MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen

Telematikkbokser

Enkel digitalisering av din kjøretøyflåte: Telematikkboksene muliggjør effektiv flåtestyring og effektiv kjøretøybruk for hele din flåte.

Les mer