Optimert batteribruk med MAN eManager M

tillegg til mulighetene for ladeadministrasjon i eManager S tilbyr eManager M muligheten til å analysere lade- og utladningsprosesser knyttet til batteriene og energiforbruket til MAN Lion’s City E i detalj. Appen gir brukeren i tillegg omfattende data om batteriet og forbruket til motoren, klimaanlegget samt sekundærforbrukerne – dette kan bidra til å optimere bruken av elbussene.

I tillegg til historiske analyser og data har MAN eManager M også andre funksjoner innen ladeadministrasjon sammenlignet med MAN eManager S: Batterinivået og i den gjenværende batterikapasiteten i kWh vises for elbussene i alle ladenivåer. I tillegg kan du se hvilke kjøretøyet som befinner seg på strekningen, er ute og kjører eller står stille. Dermed har brukeren alltid oversikt over hele flåten!

Effektiv ladeadministrasjon

Enkel styring av opplading og forhåndstemperering av Lion’s City E – du har alltid oversikt over batterienes ladetilstand og restkapasitet, også når kjøretøyene er ute på veien.

Maksimalt oversiktlig batteribruk

Omfattende analysedata hjelper deg med å optimere den daglige driften og effektiviteten til elbussene.

Sporing av hele elbussflåten

Både under lading og på veien: Med MAN eManager M har du alltid kjennskap til ladetilstanden til de elektriske kjøretøyene om hvilke av dem som er ute og kjører.

man_emanager_battery_history_browser.png

Omfattende forbruksdata

MAN eManager M tilbyr omfattende informasjon for detaljert analyse av batteri- og forbruksdata for din MAN Lion’s City E: I forbrukshistorikken kan brukeren se forholdet mellom energiforbruket til drivverket, kjøretøyets klimaanlegg og sekundærforbrukere.

Takket være den lagrede utetemperaturen kan forbruksverdiene til klimaanlegget lett evalueres og reduseres for framtidig bruk av kjøretøyet gjennom mer målrettet bruk av klimaanlegget. I tillegg vises gjenvinningseffekten til MAN Lion’s City E. Dette gjør det mulig å finne ut av forbedringspotensialet for kjøringen.

Batterianalyse gjort enkelt

Flåtemanageren ser umiddelbart hvilken tilstand batteriet er i, og kan vise detaljert informasjon om lade- og utladningsprosesser for et bestemt tidsrom. Batterihistorikken inneholder blant annet informasjon om lade- og utladningsstrømmer, batterispenning og ladefeil. Dermed har brukeren alltid full oversikt over batteriet.

Hvis det oppstår avvik innen batteritemperatur og batterispenning under lade- eller utladningsprosessen, kan brukeren se dette via MAN eManager M. Dermed kan man enkelt få innsikt i batteritilstanden og gi støtte til vedlikeholdsarbeidet.

man_emanager_analysis_browser.png

Sammenligning av MAN eManager S og M

 MAN eManager SMAN eManager M
Batteriladenivå i %
Estimert resterende rekkevidde i km
Ladestatus høyvoltbatteri per kjøretøy
f.eks. frakoblet, tilkoblet, lader
Visning av gjenværende ladetid
Visning av kjøreberedskapen etter endt ladeprosess
Visning av ladekonfigurasjonen som er lagret og akseptert av kjøretøyet
Innstilling av ladekonfigurasjon for høyvoltbatteriet per kjøretøy
hurtiglading eller timer-lading
Innstilling av klimamodus
Forhåndstemperering av kupéen
Visning av evalueringsdiagrammer for ett eller flere kjøretøy
Forbruksverdier, gjenvinningsverdier, kjørt avstand i km
Batterihistorikk for lade- og utladningsprosesser
f.eks. lade-/utladningsprosessens varighet, opptatt/utladet energimengde i kWh
Forbrukshistorikk for lade- og utladningsprosesser
f.eks. energi som er brukt (forbruk) av drivverk, sekundærforbrukere og klimaanlegg i kWh
Utvidet batteriinformasjon
f.eks. batterikapasitet i kWh

Forutsetninger

image-rio-box.png

RIO Box

Det er nødvendig med en RIO Box installert i kjøretøyet.

image-devices.png

Moderne enhet

En enhet med internettforbindelse og nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Nettleser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

MAN Driver App

MAN Driver-appen sørger for nettorganisering av fører, vognparkleder og verksted. Med denne appen har førerne av lastebilene dine alltid tilgang til alt de trenger: Veihjelp, støtte under avgangskontrollen, oversikt over kjøretider, navigering m.m.

Til MAN Driver App

Essentials

En helhetlig oversikt over den viktigste kjøretøyinformasjonen! Med Essentials, vår gratis basistjeneste, vet du til enhver tid hvor vognparken din befinner seg og mottar detaljert informasjon om kjøretøyenes ytelse, kjøre- og hviletider samt gjennomsnittlig drivstofforbruk.

Mer om Essentials

RIO Box

Telematikk-maskinvaren for vognparkadministrasjon.
Hvis du tenker på å digitalisere vognparken din, er RIO Box løsningen!

Mer om RIO Box