MAN OnlineTraffic

Trafikkdata i sanntid

Med MAN OnlineTraffic kan sanntidsdata om trafikksituasjonen ses i kjøretøynavigasjonen. Oppdatert informasjon om trafikkstatus og trafikkforstyrrelser samt oppløsning av kø vises. Ved behov kan ruten umiddelbart tilpasses og enkelt optimaliseres. Denne dynamiske ruteveiledningen sparer reisetid og lar deg bruke kjøretøyet effektivt og gjør det enklere å overholde tidsfrister.

De abonnerte trafikkdataene lastes automatisk ned fra internett under kjøring og mates inn i navigasjonssystemet.

≥ 2020

Reduserer tidsforsinkelser på grunn av kø og trafikale hindringer

øker kjøretøytilgjengeligheten og overholdelse av tidsfrister

Forenkler og optimaliserer ruteplanlegging

man_now_payment.png

Enkel installasjon og betaling

  • Etter bestilling overføres Over-the-air-funksjonen til kjøretøyet via mobilt Internett og gjøres automatisk tilgjengelig under løpetiden for abonnementet.
  • Fakturering skjer over den bestilte perioden mot månedlig betaling.
man_now_requirements.png

Forutsetninger for bruk

  • Over-the-Air-funksjonen er tilgjengelig for MAN-lastebiler i EU27+3 fra modellåret 2020 med en montert og aktivert telematikkmodul (RIO Box).
  • En ekstra forutsetning for oppgraderingen inkluderer blant annet en innebygd 7" MAN Mediasystem Navigation Advanced eller en 12,3" MAN Mediasystem Navigation Professional.
  • Før bestilling kontrollerer MAN Now om kjøretøyet ditt oppfyller disse og, hvis aktuelt, andre krav til oppgraderingen.

Funksjoner som også kan interessere deg:

MAN MapUpdate

Med vårt nåværende nyttekjøretøyspesifikke kartmateriale kan ruten planlegges effektivt og enkelt.

MAN LanguagePackage

Med vår infotainmentsystem språkpakke kan displayet for kombiinstrumentet og mediesystemet vises på flere språk.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt kjøreprogram for økonomisk kjøring i normaldrift brukes automatisk en drivstoffbesparende girstrategi i kjøretøyet.

MAN Driver App

MAN Driver-appen sørger for nettorganisering av fører, vognparkleder og verksted. Med denne appen har førerne av lastebilene dine alltid tilgang til alt de trenger: Veihjelp, støtte under avgangskontrollen, oversikt over kjøretider, navigering m.m.

Til MAN Driver App