Den første aktiveringen av MAN OnlineTraffic er gratis per kjøretøy.

MAN OnlineTraffic

Trafikkdata i sanntid

Med MAN OnlineTraffic kan sanntidsdata om trafikksituasjonen ses i kjøretøynavigasjonen. Oppdatert informasjon om trafikkstatus og trafikkforstyrrelser samt oppløsning av kø vises. Ved behov kan ruten umiddelbart tilpasses og enkelt optimaliseres. Denne dynamiske ruteveiledningen sparer reisetid og lar deg bruke kjøretøyet effektivt og gjør det enklere å overholde tidsfrister.

De abonnerte trafikkdataene lastes automatisk ned fra internett under kjøring og mates inn i navigasjonssystemet.

MAN Now Feature Online Traffic Desktop right
≥ 2020

Reduserer tidsforsinkelser på grunn av kø og trafikale hindringer

øker kjøretøytilgjengeligheten og overholdelse av tidsfrister

Forenkler og optimaliserer ruteplanlegging

man_now_payment.png

Enkel installasjon og betaling

 • Etter bestilling overføres Over-the-air-funksjonen til kjøretøyet via mobilt Internett og gjøres automatisk tilgjengelig under løpetiden for abonnementet.
 • Den første aktiveringen av MAN OnlineTraffic er gratis per kjøretøy. Etter ett år (for 7-tommers MAN Mediasystem Navigation Advanced) eller to år (for 12,3-tommers MAN Mediasystem Navigation Professional) kan abonnementet oppgraderes mot betaling. Ellers avsluttes abonnementet automatisk. Fakturering skjer over den bestilte perioden mot månedlig betaling.
 • Etter bestilling av MAN OnlineTraffic på MAN Now, må “Online trafikkservice” være aktivert i navigasjonsinnstillingene:
  1. Velg menyen “Navigasjon” i hovedmenyen
  2. Velg undermeny “Innstillinger”
  3. Velg “Trafikk”
  4. Velg “Online trafikkservice”
  5. Bekreft popup (kunden pådrar seg INGEN ekstra kostnader for dataoverføringen)
man_now_requirements.png

Forutsetninger for bruk

 • Over-the-Air-funksjonen er tilgjengelig for MAN-lastebiler i EU27+3 fra modellåret 2020 med en montert og aktivert telematikkmodul (...).
 • En ekstra forutsetning for oppgraderingen inkluderer blant annet en innebygd 7" MAN Mediasystem Navigation Advanced eller en 12,3" MAN Mediasystem Navigation Professional.
 • Før bestilling kontrollerer MAN Now om kjøretøyet ditt oppfyller disse og, hvis aktuelt, andre krav til oppgraderingen.

Funksjoner som også kan interessere deg:

MAN MapUpdate

Med vårt nåværende nyttekjøretøyspesifikke kartmateriale kan ruten planlegges effektivt og enkelt.

MAN LanguagePackage

Med vår infotainmentsystem språkpakke kan displayet for kombiinstrumentet og mediesystemet vises på flere språk.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt kjøreprogram for økonomisk kjøring i normaldrift brukes automatisk en drivstoffbesparende girstrategi i kjøretøyet.

MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen