MAN TipMatic Manoeuvre

Kjøreprogram: Manøvrere

Girskiftestrategien til vårt kjøreprogram MAN TipMatic Manoeuvre er spesielt designet for langsom kjøring ved manøvrering av lastebil eller manøvrering av semitrailer. En tilpasset clutchkarakteristikk og en tilsvarende dreiemomentregulering forenkler en jevn og slitasjeredusert igangkjøring.

Kjøremodusen støtter føreren både ved kjøring forover i første og andre gir og ved rygging. Kjøreprogrammet er kun tilgjengelig i manuell kjøremodus på MAN TipMatic.

Føreren kan enkelt og praktisk skifte mellom de installerte kjøreprogrammene via høyre rattstammebryter. Det valgte kjøreprogrammet vises i kombiinstrumentet.

≥ 2022

Muliggjør en eksakt doserbar ytelsesinnsats

øker sikkerheten ved manøvrering og bidrar til å unngå skade på kjøretøyet

Reduserer clutchslitasjen

man_now_payment.png

Enkel installasjon og betaling

  • Etter bestilling overføres Over-the-Air-funksjonen til kjøretøyet via mobilt Internett og gjøres permanent tilgjengelig via en guidet installasjonsprosess.
  • Fakturering skjer via en engangsbetaling.
man_now_requirements.png

Forutsetninger for bruk

  • Over-the-Air-funksjonen er tilgjengelig for MAN-lastebiler i EU27+3 fra modellåret 2022 med en montert og aktivert telematikkmodul (RIO Box).
  • En ekstra forutsetning for oppgraderingen er blant annet en automatisert MAN TipMatic manuell girkasse.
  • Før bestilling kontrollerer MAN Now om kjøretøyet ditt oppfyller disse og, hvis aktuelt, andre forutsetninger for oppgraderingen.

Funksjoner som også kan interessere deg:

MAN TipMatic Offroad

Vårt kjøreprogram for optimal terrengbruk sikrer maksimalt veigrep i bratte stigninger og øker motorens bremseeffekt i helninger.

MAN TipMatic Tanker

Vårt kjøreprogram for transport av væsker muliggjør stabil kjøring med høye lasttyngdepunkt.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt kjøreprogram for økonomisk kjøring i normaldrift brukes automatisk en drivstoffbesparende girstrategi i kjøretøyet.

MAN Driver App

MAN Driver-appen sørger for nettorganisering av fører, vognparkleder og verksted. Med denne appen har førerne av lastebilene dine alltid tilgang til alt de trenger: Veihjelp, støtte under avgangskontrollen, oversikt over kjøretider, navigering m.m.

Til MAN Driver App