MAN TipMatic Performance

Kjøreprogram: Dynamisk kjøring og akselerasjon

Vårt kjøreprogram MAN TipMatic Performance sikrer dynamisk kjøring når høy ytelse eller rask akselerasjon er umiddelbart påkrevd. Den ytelsesorienterte girstrategien skifter da bare ved høyere turtall og muliggjør dermed en rask hastighetsøkning. I tillegg reduserer de hurtigere utførte girskiftene varigheten av brudd i trekkraft betydelig.

Føreren kan enkelt og praktisk skifte mellom de installerte kjøreprogrammene via høyre rattstammebryter. Det valgte kjøreprogrammet vises i kombiinstrumentet.

≥ 2022

øker motorkraften gjennom økt turtallsnivå

Muliggjør smidig kjøring med rask akselerasjon

Reduserer hastighetstap i stigninger

Merk

Kjøreprogrammet MAN TipMatic Performance er designet for en totalvekt på opptil 70.000 kg.

man_now_payment.png

Enkel installasjon og betaling

  • Etter bestilling overføres Over-the-Air-funksjonen til kjøretøyet via mobilt Internett og gjøres permanent tilgjengelig via en guidet installasjonsprosess.
  • Fakturering skjer via en engangsbetaling.
man_now_requirements.png

Forutsetninger for bruk

  • Over-the-Air-funksjonen er tilgjengelig for MAN-lastebiler i EU27+3 fra modellåret 2022 med en montert og aktivert telematikkmodul (...).
  • En ekstra forutsetning for oppgraderingen er blant annet en automatisert MAN TipMatic manuell girkasse.
  • Før bestilling kontrollerer MAN Now om kjøretøyet ditt oppfyller disse og, hvis aktuelt, andre forutsetninger for oppgraderingen.

Funksjoner som også kan interessere deg:

MAN TipMatic Offroad

Vårt kjøreprogram for optimal terrengbruk sikrer maksimalt veigrep i bratte stigninger og øker motorens bremseeffekt i helninger.

MAN TipMatic Efficiency Plus

Vårt kjøreprogram for spesielt økonomisk kjøring muliggjør en ekstremt drivstoffeffektiv girstrategi i normal drift og deaktiverer manuell oppgiring og nedgiring samt kickdown-funksjonen.

MAN TipMatic Efficiency

Med vårt kjøreprogram for økonomisk kjøring i normaldrift brukes automatisk en drivstoffbesparende girstrategi i kjøretøyet.

MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen