Din partner for overvåking av kjøre- og hviletider

Alle aktiviteter er loggføres av førerne dine i loggbøkene. Fra skrivebordet har du imidlertid ingen kontroll over aktivitetene og de gjeldende kjøre- og hviletidene til førerne dine. Dette er ikke bare negativt for transportplanleggingen, men kan også føre til dyre brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Hvorfor gjøre det så komplisert? Timed gir deg muligheten til å holde oversikt over alle aktivitetene digitalt og med en nøyaktighet på minuttnivå. Basert på data fra personlig fartskriverkort vises og lagres kjøre-, hvile-, pause-, beredskaps- og arbeidstider i en oversiktlig tabell. Det tas både hensyn til førernes kjøretider per dag og per uke og fjorten dager. Sammen med vår tjeneste Timed vil du oppnå en mer effektiv rute- og ordreplanlegging.

Optimalisert transportplanlegging

Ved hjelp av en overføring av føreraktivitetene med en nøyaktighet på minuttnivå, kan du tilpasse ordre- og ruteplanleggingen effektivt og individuelt.

En helhetlig oversikt over alt

Aktivitetene til føreren overføres automatisk av RIO Box-en og lagres på plattformen i 90 dager.

Unngå dyre brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Gjenværende kjøre- eller hviletider vises på en oversiktlig måte. Slik kan du unngå dyre brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

timed_dialog_browser.png

Overføring og lagring av føreraktivitetene

Særlig for koordinatorer med store vognparker, er det vanskelig å holde oversikt over alle gjeldende føreraktiviteter. Vår tjeneste Timed gir deg en helhetlig oversikt over de mest relevante dataene. Alle aktiviteter med hensyn til kjøre-, hvile-, pause-, beredskaps- og arbeidstidene til førerne dine overføres av RIO Box-en i sanntid og lagres automatisk på RIO-plattformen i 90 dager. Dataene oppdateres hvert minutt, slik at du holder deg oppdatert til enhver tid. På denne måten kan du enkelt få tilgang til alle data på kontoret og nyte en praktisk og effektiv planlegging av turer. Dette reduserer de faktiske transportkostnadene og den manuelle innsatsen!

Kjøretider per dag, uke og fjorten dager

I sammenheng med de lovfestede kjøre- og hviletidene for førere, må det ikke bare tas hensyn til individuelle dager, men også den samlede tiden for en uke og 14 dager. Disse forskriftene har blitt utformet for å unngå ulykker på grunn av utmattelse og overarbeid. For effektiv transportplanlegging og overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan du ved hjelp av Timed – takket være datalagringen – enkelt følge med på kjøretider for både enkeltdager og større tidsperioder. Dermed kan du unngå dyre brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det er imidlertid enda viktigere å kunne garantere sikkerheten til førerne dine og alle trafikanter – Timed hjelper deg med dette. Gå til RIO-plattformen og sett i gang med planleggingen.

timed_sidebar_browser.png
timed_bars_browser.png

Oversiktlig visning av dataene dine

En helhetlig oversikt over all aktiviteter! Det vises automatisk i en oversikt over alle aktivitetene til førerne dine ved hjelp av Compliant-tjenesten eller i monitoren for vognparken. Du kan se både fremdrift i kjøretiden og den gjenværende kjøretiden til førerne dine. Ved hjelp av filterfunksjonen kan du også filtrere etter aktiviteter, tidsvinduer og kjøretøy. For å gjøre visningen mer oversiktlig vises alle aktivitetene med forskjellige farger. Du kan bestemme om de valgte aktivitetene skal vises som en tabell eller et diagram. Den praktiske oversikten over alle aktiviteter gir deg sikkerhet i forbindelse med planleggingen og et godt grunnlag for effektiv og vellykket vognparkadministrasjon.

Forutsetninger

image-rio-box.png

RIO Box

Det er nødvendig med en RIO Box installert i kjøretøyet.

image-devices.png

Moderne enhet

En enhet med internettforbindelse og nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Nettleser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Du trenger også en fartskriver med mulighet for ekstern nedlasting fra Continental VDO eller Stoneridge.

MAN Driver App

MAN Driver-appen sørger for nettorganisering av fører, vognparkleder og verksted. Med denne appen har førerne av lastebilene dine alltid tilgang til alt de trenger: Veihjelp, støtte under avgangskontrollen, oversikt over kjøretider, navigering m.m.

Til MAN Driver App

RIO Box

Telematikk-maskinvaren for vognparkadministrasjon.
Hvis du tenker på å digitalisere vognparken din, er RIO Box løsningen!

Mer om RIO Box