Geo-data i ditt ledende system

Du har ofte forskjellige systemer som overfører og avbilder forskjellige data. Dette kan føre til at du mister oversikten, og det tar også for mye tid. Med tjenesten Geo Data Flow tilbyr RIO den perfekte løsningen.

Vil du motta våre Geo-data, men heller integrere dem i ditt eget brukergrensesnitt? Med tjenesten Geo Data Flow kan du integrere data som er samlet inn av RIO om kjøretøyets posisjon eller kilometerstand, i et system du velger selv. Da vises alle nødvendige data på bare én plattform. Du betaler altså bare for det som du virkelig trenger og bruker.

Geo Data Flow er API-/grensesnittproduktet av Geo

Redusering av systemene

Innsamlede data kan nå integreres i et valgfritt system.

Integrering i henhold til dine ønsker

Du bestemmer hvilke data som skal overføres og hvordan de skal vises i systemet.

Rimelige alternativer

Med den billigere versjonen av vår standard Geo-tjeneste, betaler du bare for det du faktisk bruker.

geo_data_flow_integration_browser.png

Integrering av Geo-data i ditt ledende system

Tjenestene Geo og Geo Data Flow er veldig like. Innenfor rammen av våre partnerforbindelser generer Geo Data Flow utelukkende de dataene som via et grensesnitt skal videresendes og tilordnes til hovedsystemet ditt. I denne sammenhengen overføres følgende data:

  • Posisjonsdata
  • Kilometerstand
  • Hastighet
  • Tankfyllenivå

Tjenesteoversikt

Tjenesten Geo Data Flow overfører rett og slett dataene til systemet ditt og lagrer de i den forbindelse bare en kort stund på RIO-plattformen. Ytterligere funksjoner som for eksempel er inkludert i tjenesten Geo, er ikke tilgjengelige.

Geo Data FlowGeo
Lagring av dataene7 dager25 måneder
Forbindelse til et tredjepartssystem ved bestilling av denne tjenesten
Den viktigste kjøretøy- og førerinformasjonen i sanntid
For eksempel hastighet eller drivstoffnivå
Bruk av RIO-brukergrensesnittet
Visning av lastebilens posisjon i sanntid på kartet eller som en tabelloversikt (sendingsfrekvensen er avhengig av maskinvaren)
Kartinformasjon
adressesøk, trafikkforhold og -forstyrrelser, begrensede strekninger, nåværende trafikksituasjon
Historiske hendelser i kjørehistorikken
Førerbytte, start og slutt på kjøring, grenseoverganger, m.m.
Tabelloversikt over alle historiske posisjoner og hendelser
Inkludert dataeksport (XLS, CSV)
Ruteplanlegging for lastebiler
Standard lastebilstørrelser støttes, Kundespesifikke dimensjoner støttes, hensynstagen til trafikkforstyrrelser, beregning av bompengekostnader
Brukerspesifikke og systembaserte interessepunkt (POI) på kartet
Inkludert import av brukerspesifikke interessepunkter
Geofencing
Sirkel og polygon
Posisjonsdeling
Deling av kjøretøyets posisjonsdata med kunder

Hvordan fungerer det?

Tilkoblingen av RIO-data til ønsket system skjer via et standardisert grensesnitt, et såkalt programmeringsgrensesnitt (API). Du kan integrere dette grensesnittet på tre forskjellige måter:

  1. Du kan integrere grensesnittet selv. Mer informasjon
  2. Du kan be om tilkobling til eksisterende partnersystemer via Marketplace.
  3. Hvis du ikke har en partnerforbindelse, kan du kontakte vår partneradministrasjon.
geo_data_flow_how_to_laptop_right.png
MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen

Telematikkbokser

Enkel digitalisering av din kjøretøyflåte: Telematikkboksene muliggjør effektiv flåtestyring og effektiv kjøretøybruk for hele din flåte.

Les mer