MAN ServiceCare S

Forutseende vedlikeholds- og reparasjonsarbeid gjennom ditt MANs servicestøttepunkt.

Digitalt vedlikeholdsarbeid med forutseende planlegging og intelligent samling av vedlikeholdsfrister øker oppetiden til din MAN- og NEOPLAN-flåte bærekraftig. MAN ServiceCare S hjelper deg: Du og ditt MANs servicestøttepunkt har til enhver tid en oversikt over tilstanden til dine kjøretøy. På denne måten kan vedlikeholdsfrister planlegges til riktig tid.

Ditt MANs servicestøttepunkt kommer til deg hvis et av kjøretøyene dine har behov for service, og koordinerer verkstedsoppholdet sammen med deg. Med MAN ServiceCare S kan du alltid se forestående vedlikeholdsfrister, eventuelt komponenter som det må foretas service på, og skademeldinger. Dermed reduseres også det administrative arbeidet for flåteadministrator.

I tilfelle havari kan det nærmeste MANs servicestøttepunkt se relevante kjøretøydetaljer. På denne måten kan nødvendige tiltak estimeres på et tidlig stadium.

Vi utvikler MAN ServiceCare kontinuerlig videre: med forebyggende funksjoner som støtter driftsberedskapen til kjøretøyene dine enklere og mer omfattende.

Tilgjengeligheten og tjenesteomfanget til Man ServiceCare S avhenger av kjøretøymodellen.

Økt oppetid

Med forutseende vedlikeholdsplanlegging og samling av forestående verkstedopphold øker du oppetiden.

Reduksjon av de totale driftskostnadene (TCO)

Når det utføres periodisk vedlikehold på flåten din, oppstår det sjelden reparasjonskostnader som ikke er planlagt. Sammen med mindre administrasjon reduserer det de totale driftskostnadene.

Transparens om vedlikeholdsstatus

For at planleggingen av dine disposisjoner skal være pålitelig, har du alltid oversikt over alle vedlikeholdsfrister og komponenter som skal repareres.

man_servicecare_s_maintenance_browser_OLD.png

Gjeldende vedlikeholdsstatus og planlegging

MAN ServiceCare S støtter deg med vedlikeholdsplanlegging for din NEOPLAN-flåte.

Hvis kjøretøyene dine snart skal på service, har du hele tiden kontroll med statusen. Kjøretøyhavari kan planlegges i god tid og økt oppetid sikres.

Hvis det er et akutt behov for vedlikehold, vil MANs servicestøttepunkt proaktivt kontakte deg for å planlegge verkstedoppholdet og informere deg om kjøretøykomponenter som må byttes ut eller repareres. En automatisk varslingsfunksjon informerer deg om komponenter som skal byttes, og kommende avtaler via e-post. Dermed går du ikke glipp av vedlikeholdsavtaler og sikrer påliteligheten til ruteplanleggingen.

Visning av skaderapporter

Blir bilskader dokumentert i MAN Driver App, kan sjåføren også videresende disse til MAN ServiceCare S på RIO-plattformen. Derfra kan manglene – inkludert fotos – sendes direkte til verkstedet. Dette sikrer fullstendig dokumentasjon og verkstedet kan sikre at nødvendige reservedeler er på lager i god tid.

man_servicecare_s_damage_reports_browser.png

Sammenligning av MAN ServiceCare S og M

MAN ServiceCare SMAN ServiceCare M
Kontrakter og garantier
Informasjon om kontraktene dine
Skaderapporter
I forbindelse med MAN Driver-appen
Avtalekoordinering
Samling og planlegging av avtaler med ditt MAN servicestøttepunkt
Optimal støtte i tilfelle havari
Fjerndiagnose av kjøretøy fra nærmeste MAN servicestøttepunkt
Oversikt over kjøretøy & komponenter
Aggregert kjøretøyinformasjon
Detaljert informasjon kjøretøy og komponenter
Detaljert kjøretøyinformasjon
1
Brukerdefinerte komponenter
Opprett og administrer brukerdefinerte komponenter
Påfyllingsnivåer
AdBlue, motorolje, drivstoff, vindusvaskevann
Bremsebelegg
Data tilgjengelig fra installerte sensorer
2
Dekktrykk
Data tilgjengelig fra installerte sensorer
2
Proaktive vedlikeholdspreferanser
Administrer alle nødvendige innstillinger

MAN ServiceCare er tilgjengelig for kjøretøy i EU-landene (unntatt Malta) og i Norge og Sveits.
Med MAN ServiceCare M kan også kjøretøy fra andre produsenter administreres. Da vil kun utvalgte funksjoner (FMS-data) være tilgjengelige.

1 For MAN varebiler er den årlige inspeksjonen tilgjengelig som vedlikeholdskomponent.
2 Foreløpig ikke tilgjengelig for MAN varebil.

Forutsetninger

image-telematik-box.png

Telematikkboks

Telematikkmodul som er innebygd og aktivert i kjøretøyet.

image-devices.png

Moderne enhet

En enhet med internettforbindelse og nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Nettleser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Test MAN DigitalServices: nå 3 måneder gratis for hele flåten* din!**

Test våre digitale tjenester gratis i tre måneder – for hvert kjøretøy i flåten din*. Den gratis testperioden er tilgjengelig for alle MAN-kunder som ennå ikke har bestilt noen av våre kostnadspliktige tjenester. Den avsluttes automatisk.

* Hvis tjenestene, avhengig av kjøretøytype, er teknisk tilgjengelige.

** Testkampanjen gjelder alle nye og eksisterende kunder hos MAN DigitalServices som så langt/for øyeblikket ikke har bestilt noen av de kostnadspliktige tjenestene som MAN tilbyr via RIO-plattformen.

Digital merverdi for din flåte. Kan nå også bestilles med fast løpetid.

Hver dag drar du nytte av økt effektivitet og ytelse i vårt utvalg av digitale tjenester. Fra nå av har du mer utvalg når du bestiller: Mange av våre digitale tjenester kan du nå ikke bare aktivere per dag som tidligere, men også med fast løpetid på 12 og 36 måneder. Med våre løpetidskontrakter drar du nytte av to ting: attraktive prisfordeler og mindre arbeid med administrasjonen av flåten din!*

* Ytterligere informasjon når du bestiller.

MAN Driver-app

Veiuhell? Sånt passer aldri. Ved behov for rask hjelp er det nyttig å ha MAN Driver-appen. For eksempel når man må tilkalle veihjelp. Eller i forbindelse med skademeldingen. Appen knytter sammen sjåfør, flåteleder og verksted og viser vei til nærmeste MAN-punkt. Men det er ikke bare i nødssituasjoner at MAN Driver-appen er god å ha. Den har flere omfattende funksjoner som passer til kjøretøyet og det aktuelle bruksområdet og gjør arbeidsdagen betydelig enklere for sjåføren.

Til MAN Driver-appen

Telematikkbokser

Enkel digitalisering av din kjøretøyflåte: Telematikkboksene muliggjør effektiv flåtestyring og effektiv kjøretøybruk for hele din flåte.

Les mer